12.3.2017 Kevätkokous, Lempäälä

KOKOUSKUTSU

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Suomen Sveitsinpaimenkoirat-Finlands Sennenhundar ry:n

sääntömääräinen kevätkokous pidetään

sunnuntaina 12.3.2017 kello 13.00 alkaen

Pohjois-Hämeen kennelpiirin tiloissa Tampereentie 484, 33880 Lempäälä

Osallistujalistan tarkastus alkaa kello 12.30

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset (7 pykälä) asiat ja palkitaan vuoden Sennenkoira- kisojen parhaat

Lisäksi päätetään appenzellinpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) hyväksymisestä ajalle 1.1.2018-31.12.2022. JTO:aan voi tutustua yhdistyksen nettisivuilla 27.2.2017 alkaen osoitteessa  http://sennenkoirat.net/site/appenzellien_jto tai se on tilattavissa paperiversiona appenzellinpaimenkoirien jalostustoimikunnalta.

Lisäksi päätetään appenzellinpaimenkoirien PEVISA-ohjelman hyväksymisestä ajalle 1.1.2018-31.12.2022

Ehdotus PEVISA-ohjelmaksi: Astutushetkellä pentueen vanhemmista tulee olla Suomen Kennelliiton hyväksymät lonkka- ja kyynärnivelkuvauslausunnot sekä polvitutkimuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C, sekä kyynärnivellausunto raja-arvona 1/1 ja polvilausunto raja-arvona 1/1. Koiralle, jonka kyynär- tai polvilausunto on 1, tulee partneriksi käyttää ainoastaan 0/0 tuloksen saanutta koiraa.

 

Valkeakoskella 01.11.2016

Suomen Sveitsinpaimenkoirat-Finlands Sennenhundar ry

Johtokunta