Appenzellinpaimenkoirien PEVISA määräykset

APPENZELLINPAIMENKOIRIEN JALOSTUSTOIMIKUNTA TIEDOTTAA

 

Appenzellinpaimenkoirien  Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) ajalle 1.1.2018-31.12.2022

sekä PEVISA –ohjelma ajalle 1.1.2018-31.12.2022

on hyväksytty Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry:n kevätkokouksessa 12.3.2017 ja

Suomen Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan kokouksessa 04/2017.

Uudet ohjelmat astuvat siis voimaan vuoden 2018 alusta ja koskevat ohjelman voimaantulon jälkeen astutettuja pentueita.

 

PEVISA –OHJELMA 1.1.2018-31.12.2022:

  1. Astutushetkellä pentujen vanhemmista tulee olla Suomen Kennelliiton hyväksymät lonkkakuvaus- ja kyynärpääkuvauslausunto sekä voimassa oleva polvitutkimuslausunto.
  2. Rekisteröinnin raja-arvo on

-          lonkkaniveldysplasian aste C

-          kyynärniveldysplasian aste 1

-          patellaluksaation aste 1

  1. Kyynärniveldysplasiatuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa
  2. Patellaluksaatiotuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa

 

 Huomioitavaa:

Lonkka- ja kyynärniveltulos muodostuu aina koiran huonomman nivelen mukaan. Esim. 0/1 polvilausunnon saaneen koiran tulos on 1 ja 0/1 kyynärnivelisen koiran tulos on 1 sekä C/D-lonkkaisen koiran tulos D.Uudet PEVISA-ehdot koskevat ohjelman voimaantulon 1.1.2018 jälkeen astutettuja pentueita.