1.10.2017 Ulkomuodon jalostustarkastus, Klaukkala

ULKOMUODON JALOSTUSTARKASTUS 
(KAIKKI SENNENRODUT)

Ulkomuodon jalostustarkastuksessa arvioidaan koiran rakenteen ja ulkomuodon yksityiskohdat verraten niitä rotumääritelmään. Jalostustarkastuksessa koiran ulkomuoto arvostellaan paljon tarkemmin kuin koiranäyttelyssä ja yksityiskohdat dokumentoidaan tarkasti jalostustarkastusraporttiin. Tarkastusraporttiin kirjataan vielä tarvittaessa ”ilmiasuun perustuva jalostussuositus”, jossa tarkastaja halutessaan mainitsee asioita, joita hän katsoo kyseisen koiran kohdalla tärkeäksi ottaa huomioon esim. jalostusvalintoja tehdessä. Lisäksi kaikkien tarkastukseen osallistuvien koirien säkäkorkeus mitataan ja koirat valokuvataan.

Koiran esittäminen ulkomuototarkastuksessa ei paljon poikkea näyttelyssä esittämisestä, mutta makupalojen käyttö ei ole suotavaa ja koiraa ei juurikaan saa asetella, vaan tuomari haluaa sen esim. jäävän seisomaan siten, kuin koira pysähtyessään luonnollisesti jää.

Jalostustarkastajana toimii ulkomuototuomari Satu Ylä-Mononen.

Aika: Sunnuntaina 1.10.2017 
klo. 9.00 alkaen

Paikka: Kennelliiton koulutustila, Lahnuksentie 215, 01840 Klaukkala

Ilmoittautumiset: Sitovat ilmoittautumiset 21.9.2017 mennessä
sähköpostilla osoitteeseen taina.lestelin@gmail.com

Osallistumismaksu: Yhdistyksen jäsenet 20 €/koira, 
ei-jäsenet 40€/koira
Hintaan sisältyy kahvi ja välipalatarjoilu.

Maksut: Tilille FI86 4480 0010 0053 62 / 
Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry
Viestikenttään maininta osallistuuko samana päivänä pidettävään Ulkomuodon jalostustarkastukseen vai Rotumääritelmäpäivään, vai molempiin.

Ilmoittautuminen: Jalostustarkastukseen mukaan mahtuu max. 15 koiraa.
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita koiran viralliset tiedot sekä omistajan yhteystiedot. 
Maksa osallistumismaksu vasta, kun olet saanut vahvistusviestin ilmoittautumisen vastaanotosta ja lähetä maksukuitti samaan sähköpostiosoitteeseen.

HUOM. Tarkastettavan koiran tulee olla vähintään 18 kk ikäinen, tunnistusmerkitty ja rokotettu Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti.
Berninpaimenkoiran tulee olla virallisesti lonkka- ja kyynärkuvattu PEVISA -vaatimusten mukaisesti. Muiden sveitsinpaimenkoirarotujen lonkka- ja kyynärkuvaukset eivät ole ennen jalostustarkastusta pakollisia, koska rodut eivät vielä kuulu PEVISA -ohjelman piirin.