Pentuvälityslista

Pentuvälityslistalla olevat pentueet täyttävät pentuvälityslistan säännöt. Pentueen isän tai emän viralliset terveystulokset löydät Suomen Kennelliiton KoiraNetistä. Huom! Ulkomaalaisessa rekisterissä olevan koiran tietoja ei välttämättä löydy KoiraNetistä. Kasvattaja antaa lisätiedot yhdistelmän mahdollisista riskitekijöistä ja niiden vaikutuksista pennun elämään.

Virallisten terveystutkimuksien tulokset julkaistaan KoiraNetissä. Yhdistelmien osalta on annettu tietoa seuraavista tutkimuksista: BLUB-indeksit, kyynär- (ED) ja lonkkanivelkuvaukset (HD), polvilumpion tutkimukset, silmäpeilaukset ja sydäntutkimukset.
Kennelliitto antaa lausunnot myös selkämuutoksista. Tutustu myös epilepsian diagnosointiin.
Berninpaimenkoirilla voi vanhemmilla olla virallinen DM geenitesti, geenitesti von Willebrandtin taudille tai histiosytäärisen sarkooman (HS) riskivarianttitesti.
Vanhempien luonteen testitulos voi olla luonnetestistä ja/tai MH-luonnekuvauksesta. Koiralla voi olla myös jalostustarkastuslausunto, joka käsittää sekä ulkoasun että luonteen.

Berninpaimenkoirien Jalostuksen tavoiteohjelman, julkisen kuolinsyytilaston, Still Going Strong - listan ja julkisen epilepsialistan löydät osiosta http://sennenkoirat.net/site/jalostus

 

LISTAN TIEDOISTA:
Pentueen kasvattaja on ilmoittanut seuraavat tiedot listalle.
Tieto vapaana olevista pennuista ei välttämättä ole ajantasalla. Lista päivitetään noin kerran viikossa.

Klikkaamalla pentueen isän tai emän nimeä pääset tutkimaan kyseisen koiran tietoja Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä (pl. ulkomaisten koirien tiedot).

 


 

Syntyneet pentueet

Berninpaimenkoira pentue

kennel MAMA’N-MAGIC
Sari Hihnala
Löttäläntie 80 85160 Rautio
Puh: 044-2984415
Email: sari.hihnala@proagria.fi

Pentue syntynyt: 2.6.2017
Uroksia: 7
Narttuja: 4

Yhdistelmän BLUP-indeksien keskiarvot:
Lonkat HD-107, Kyynärnivelet ED-104

Isä: BERNAROSSA OMAR FI15911/14
HD-0/0 (BLUP: 108) ED-B/B (BLUP: 109)

Emä: SOO-SOO AMERICAN BEAUTY FI43164/11
HD-C/B (BLUP: 105) ED-0/1 (BLUP: 98)   

[X] Vakuutan, että pentueen vanhempia ei ole operoitu (kuten lonkat, kyynärpäät, olat, polvet ristisiteet, patella, kintereet tai silmäluomet)


Berninpaimenkoira pentue

kennel Horrible
Laura Huilaja
Sillankorvantie 14, 90310 Oulu
Puh: 044 5348768
Email: laura.huilaja@oulu.fi

Syntynyt: 24.5.2017
Uroksia: 5
Narttuja: 4

Yhdistelmän BLUP-indeksien keskiarvot:
Lonkat HD-116, Kyynärnivelet ED-113

Isä: SOO-SOO ENRIQUE IGLESIAS FI40007/14
HD-A/A (BLUP: 116) ED-0/0 (BLUP: 113)
DM-geenitesti: SOD1-A: terve vanhempien tulosten perusteella SOD1-B: ei testattu

Emä: CHIC CHOIX DOMINICA VON ZWISS FI50588/14
HD-A/A (BLUP: 115) ED-0/0 (BLUP: 113)
DM-geenitesti: SOD1-A: kantaja SOD1-B: terve
von Willebrandt-geenitesti: Terve

Lisätiedot: Pennut syntyvät ja kasvavat Kajaanissa. Tiedustelut ensisijaisesti puhelimitse kasvattajalta tai Liisa Väisänen p. 044-5312760.

[X] Vakuutan, että pentueen vanhempia ei ole operoitu (kuten lonkat, kyynärpäät, olat, polvet ristisiteet, patella, kintereet tai silmäluomet)


 

Tulevat pentueet

Berninpaimenkoira pentue

kennel Alpweiden
Auli Eskola
Ravustajankatu 16 86300 Oulainen
Puh: 044-5225069
Email: auli.eskolaalpweiden@kotinet.com
Kotisivu: www.kennelalpweiden.com

Astutettu: 13.5.16
Ultrattu: 12.6.16
Laskettu aika: vko 28

Yhdistelmän BLUP-indeksien keskiarvot:
Lonkat HD-109, Kyynärnivelet ED-110

Isä: SENNENLAND'S GUNS'N' ROSE FI22566/13
HD-C/C (BLUP: 104) ED-0/0 (BLUP: 111)
Polvitutkimus: 0/0
DM-geenitesti: SOD1-A: terve vanhempien tulosten perusteella SOD1-B: ei testattu

Emä: ALPWEIDEN ÄND I'M JACKPOT FI43069/14
HD-B/A (BLUP: 113) ED-0/0 (BLUP: 108)   

Lisätiedot:

[X] Vakuutan, että pentueen vanhempia ei ole operoitu (kuten lonkat, kyynärpäät, olat, polvet ristisiteet, patella, kintereet tai silmäluomet)


Berninpaimenkoira pentue

kennel Qiralman
Nina Fransman
Riimukatu 8, 55100 Imatra
Puh: 0405907172
Email: qiralman@gmail.com

Astutettu: 02.05.2017
Ultrattu: 05.06.2017
Laskettu aika: 04.07.2017

Yhdistelmän BLUP-indeksien keskiarvot:
Lonkat HD-108, Kyynärnivelet ED-111

Isä: JENKKI VOM BURGSEELI FI17787/14
HD-B/B (BLUP: 105) ED-0/0 (BLUP: 107)

Emä: CHIC CHOIX BELLA CARA VON ZWISS FI52825/12
HD-A/A (BLUP: 111) ED-0/0 (BLUP: 115)  

[X] Vakuutan, että pentueen vanhempia ei ole operoitu (kuten lonkat, kyynärpäät, olat, polvet ristisiteet, patella, kintereet tai silmäluomet)


 


 

 

Päästäkseen pentuvälityslistalle berninpaimenkoirapentueen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 1. Emän tulee olla astutushetkellä vähintään 24 kuukautta ja isän 18 kuukautta.
 2. Molemmilla vanhemmilla tulee olla virallisesta näyttelystä nuorten tai avoimesta luokasta vähintään kaksi laatuarvostelun arvosanaa ”Erittäin hyvä” tai hyväksytty jalostustarkastus. 1.1.2011 jälkeen saaduissa näyttelyarvosteluissa (kaksi tarvittavaa) tulee olla maininta "rodunomainen lähestyttäessä". Kummallakaan vanhemmista ei saa olla ”Hylätty” - arvosanaa luonteen vuoksi. Suomalaisessa omistuksessa ja suomalaisessa rekisterissä olevalla vanhemmalla tulee olla vaaditut näyttelytulokset Suomessa. (Viimeinen vaatimus on voimassa 1.2.2014 alkaen)
 3. Pentueen vanhemmista tulee olla viralliset lonkka- ja kyynärnivellausunnot; kummallakaan vanhemmalla ei saa olla lonkat D- tai E-astetta eivätkä kyynärnivelet 2-tai 3-astetta.
 4. Vanhempien kuvaustulokset tulee olla PEVISA-sääntöjen mukaiset:
  - Mikäli toisella vanhemmalla on C tulee toisella olla A tai B.
  - Kyynärniveltulos 1 vaatii toiselta vanhemmalta tuloksen 0.
  Lisäksi suositellaan, että vanhempien yhteenlasketun ja kahdella jaetun lonkkien sekä kyynärnivelten BLUP-indeksiarvo olisi vähintään 100.
 5. Uroksella tai nartulla saa olla enintään 60 jälkeläistä, viimeinen pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

  LONKKANIVELLAUSUNNOT:
  A - ei muutoksia
  B - lähes normaali / rajatapaus
  C - lievä muutos
  D - kohtalainen muutos
  E - vaikea, selvästi dysplaattinen lonkkanivel
        
  KYYNÄRNIVELLAUSUNNOT:
  0 - ei muutoksia
  1 - lievät muutokset
  2 - kohtalaiset muutokset
  3 - voimakkaat muutokset

 

Päästäkseen pentuvälityslistalle appenzellinpaimenkoirapentueen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Jalostuksessa käytettävien appenzellinpaimenkoirien tulee olla palkittu näyttelyssä kolmella erinomaisella tai vaihtoehtoisesti yhdellä erinomaisella, jos pentueen vanhemmat ovat läpäisseet joko jalostustarkastuksen, MH luonnekuvauksen, BH-kokeen tai luonnetestin hyväksytysti (vähintään +75 ja koira on saanut vähintään arvosanan +1 terävyydestä, hermorakenteesta ja luoksepäästävyydestä sekä arvosanan + laukauspelottomuudesta). Vähintään yhden näyttelytuloksen tulee olla saatu koiran täytettyä 15 kk.

Pentueen vanhemmista tulee olla viralliset lonkka- ja kyynärnivel- ja polvilausunnot, lonkat eivät saa olla E-astetta tai kyynärnivelet 2 tai 3-astetta. Polvilausunto ei saa olla huonompi kuin 1.
Mikäli toisella vanhemmista on lonkkalausunto D, tulee toisella olla A tai B. Mikäli toisella vanhemmalla on kyynärnivellausunto 1/1, tulee toisella olla 0/0. Mikäli toisella vanhemmalla on polvilausunto 1/1, tulee toisella olla 0/0. 

 

Päästäkseen pentuvälityslistalle entlebuchinpaimenkoirapentueen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

(uudet säännöt 15.3.2017 alkaen): 

• Molemmilla vanhemmilla tulee olla virallisesta näyttelystä nuorten tai avoimesta luokasta vähintään yksi laatuarvostelun arvosana "Hyvä” tai hyväksytty jalostustarkastus.

• Pentueen sukusiitosprosentti on korkeintaan 6,25 %, 5 sukupolvella laskettuna.

• Pentueen vanhemmista tulee olla viralliset lonkkalausunnot, lonkat eivät saa olla E-astetta.

• Mikäli toisella vanhemmista on lonkkalausunto D, tulee toisella olla A tai B.

• Pentueen vanhemmista tulee olla viralliset silmätarkastuslausunnot (ECVO) sisältäen gonioskopiatutkimuksen. Silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kuukautta. PRAta, perinnöllistä Cataractaa tai glaukoomaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen, ei myöskään gonioskopiassa arvion occlusio saanutta koiraa.  

• Vähintään toisen vanhemman tulee olla prcdPRA-geenitestattu terveeksi. 

• Niistä tutkimuksista, joita Suomen Kennelliitto ei julkaise KoiraNet-jalostustietojärjestelmässä, tulee toimittaa kopio tutkimustuloksesta Suomen Sveitsinpaimenkoirat ryn julkaistavaksi.

• Pentueen vanhemmilla voi olla muitakin terveystutkimuksia esim. ektooppisen ureterin varalta. Näistä antaa lisätietoja pentueen kasvattaja

 

Päästäkseen pentuvälityslistalle isosveitsinpaimenkoirapentueen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Jalostukseen käytettävän koiran tulee astutushetkellä olla lonkka- ja kyynärnivelkuvattu.

Lonkkakuvaustulos ei saa olla D tai E. Jos koiran tulos
on C huonomman lonkkanivelen mukaan, tulee toisella vanhemmalla olla A/A.

Kyynärniveltulos ei saa olla 2- tai 3-astetta ja mikäli kyynärniveltulos on
1-astetta huonomman kyynärnivelen mukaan, tulee toisella vanhemmalla olla
 tulos 0/0.