Jalostuskyselyn teko (bernit)

Jotta berninpaimenkoirien jalostustoimikunta voi käsitellä jalostuskyselyn, tulee nartun täyttää jalostuksen tavoiteohjelman mukaiset jalostukseen sovellettavat vähimmäisvaatimukset ja siihen sisältyvät  PEVISA-määräykset http://sennenkoirat.net/site/jto_bernit.

Jalostuskyselyä käsitelläkseen jalostustoimikunta tarvitsee vastauksen kaikkiin seuraaviin kohtiin, puutteellisia kyselyitä ei voida käsitellä.       

  1. Koiranomistajan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero,  e-mail) ja Suomen Sveitsinpaimenkoira-yhdistyksen jäsennumero.      
  2. Nartun virallinen nimi, rekisterinumero sekä viralliset terveyslausunnot ja mahdollisten geenitestien tulokset. Mikäli narttua ei ole vielä rekisteröity suomeen (tuontikoira) tarvitaan kopio koiran rekisterikirjasta sekä virallisista lonkka- ja kyynärnivel-kuvaustuloksista. 
  3. Vähintään kaksi valokuvaa nartusta: seisontakuvat suoraan edestä ja sivulta.
  4. Kopio jalostustarkastuslausunnosta, mikäli koira on käynyt jalostustarkastuksessa.
  5. Kopiot näyttelyarvostelulausunnoista (minimi  2 kpl) pitäen sisällään vähintään kaksi arvostelua laatuarvostelulla erittäin hyvä tai erinomainen, joista vähintään toinen on nuorten tai avoimesta luokasta. Nartulla ei saa olla "Hylätty" -arvosanaa luonteen vuoksi. Jos koira on jalostustarkastettu hyväksytysti, eivät näyttelyarvostelut ole välttämättömiä.        
  6. Kopio luonnetestituloksesta osa-alueittain, mikäli koira on luonnetestattu.   
  7. Perustelut nartun jalostuskäytölle.       
  8. Oma urosehdotus/ehdotukset perusteluineen.    
  9. Huomioon otettavat mahdolliset ongelmat ja riskit nartussa, sen sisaruksissa tai muissa lähisukulaisissa (esim sairaudet, häntämutkat, purentavirheet, hammaspuutokset, värivirheet ja allergiat).       
  10. Aikaisempi jalostuskäyttö (pentueet ja niiden isät, lyhyt kuvaus pentueesta, mahdolliset kuvaustulokset, sairaudet sekä pentujen luonteet).

 

Materiaali toimitetaan jalostustoimikunnalle sähköisesti tai kirjeitse (os. Benita Björklund, Heinäslammentie 9, 02860 Espoo).

Jalostuskyselyt tulee lähettää jalostustoimikunnalle vähintään 2 kuukautta ennen nartun mahdollista astutusajankohtaa. Jalostustoimikunta vastaa kyselyyn kuukauden sisällä kyselyn saapumisesta. Vastaus lähetetään nartun omistajalle sähköisesti tai kirjeitse.

 

 

 

 


*@ymail.org
*@ymail.org