Etusivu » Alueellinen toiminta » Ohjesääntö alajaostoille

Alajaostojen ohjesäännöt tulossa päivitykseen 2022. 

OHJESÄÄNTÖ ALAJAOSTOILLE

 Suomen Sveitsinpaimenkoirat-Finlands Sennenhundar ry:n (jatkossa pääyhdistys) alajaostot toimivat pääyhdistyksen alaisina. Alajaoston rekisteröityessä se voi liittyä jäseneksi pääyhdistykseen, mutta järjestää muuten itsenäisesti toimintaa. Rekisteröitynytkään alajaosto ei hoida pääyhdistyksen alaisten rotujen jalostustoimintaa.

Alajaostojen ohjesäännöt on laadittu yhtenäisen käytännön saamiseksi alajaostojen toimintaan. Ohjesääntöjä noudattavalla alajaostolla on mahdollisuus ilmaiseksi ilmoittaa toiminnastaan Sennen-lehdessä ja sen yhteystiedot ovat nähtävillä myös pääyhdistyksen kotisivuilla.

Alajaoston perustaminen

Alajaoston perustamiseen ja sen toiminnan jatkumiseen tarvitaan riittävä määrä aktiivisia jäseniä, jotka valitsevat vetäjän ja laativat toimintasuunnitelman. Pääyhdistyksen johtokunnalle lähetetään tiedot uuden alajaoston hyväksymistä varten. Hyväksytyn alajaoston vetäjän yhteistiedot ja mahdollisten kotisivujen tiedot julkaistaan vuoden jokaisessa Sennen-lehdessä ja pääyhdistyksen kotisivuilla.

Alajaoston toiminta

Alajaoston vetäjältä edellytetään aktiivisuutta ja tietoa koiran hoidosta ja koulutuksesta. Vetäjä toimii yhteyshenkilönä alueensa jäsenistölle. Vetäjä valitaan vuosittain alueen jäsenistön yleisessä kokouksessa. Kokouksesta toimitetaan kokousmuistio yhdistyksen alajaostovastaavalle.

Alajaostolla on toimintaa jäsenistölle koulutusta, retkiä, kerhoiltoja, yhteislenkkejä yms. toimintaa. Toiminnassa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan monipuolisesti erilaiset ja eritasoiset harrastajat. Toiminnan tulee rahoittaa itse itsensä. Mikäli alajaosto järjestää koko jäsenistöä koskevaa toimintaa, sovitaan kustannusten jakamisesta tapauskohtaisesti pääyhdistyksen johtokunnan kanssa.

Alajaosto toimittaa vuosikertomuksen 15.1. mennessä pääyhdistyksen sihteerille ja tuloslaskelman, taseen ja kirjanpidon pääyhdistyksen kirjanpitäjälle 30.1. mennessä. Tarkemmat ohjeet saa tarvittaessa alajaostovastaavalta tai kirjanpitäjältä.