Etusivu » Appenzellinpaimenkoira » Pennunhankinta » Pentuvälityksen säännöt

Pentuvälityksen säännöt

  1. Kasvattajan tulee olla Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry:n jäsen saadakseen pentue pentuvälityslistalle. Kasvattajan on mainittava jäsennumeronsa ilmoituksessa.
  2. Kasvattajan on oltava myös Suomen Kennelliiton jäsen, kasvattaja on allekirjoittanut Kennelliiton kasvattajasitoumuksen ja koko pentue rekisteröidään Suomen Kennelliittoon.

 

Pentue pidetään listalla 12 vk ellei kasvattaja toisin ilmoita. Kasvattajan on välittömästi ilmoitettava pentuvälittäjälle, kun pentueen voi poistaa listalta; pennuille on löytynyt omistajat. 12 viikon jälkeen pentue pidetään listalla yksi (1) viikko kerrallaan ja kasvattajan on ilmoitettava, mikäli haluaa pitää pentueensa vielä listalla, muutoin se poistetaan. Pentue voi olla listalla enintään siihen asti kun pennut täyttävät 4 kuukautta.

Pentuvälityslistalle otetaan jo syntyneet sekä myös tulossa olevat pentueet. Jotta tulossa oleva pentue otetaan listalle, on nartun tiineys oltava varmistettu ultralla.

Ilmoitukset pentuvälityslistalle on tehtävä kirjallisesti PENTUEILMOITUS-internetlomakkeella tai sähköpostitse  , korjaukset ja ilmoituksen poisto on tehtävä sähköpostitse.  HUOM! Lomakkeeseen on täytettävä kaikki pentueen vanhemmilla olevat terveystulokset oikeisiin kohtiin. Pentueen tietoja ei lisätä listalle ennenkuin kasvattaja on itse ilmoittanut kaikki listalle tulevat tiedot kirjallisesti. Listan päivittäjä tarkistaa kaikki julkiset tiedot ja pyytää tarvittaessa kasvattajalta lisätietoja. Puhelimitse tehtyjä ilmoituksia EI oteta vastaan. Pentuvälityslista päivitetään noin kerran viikossa.


   1. LONKKANIVELLAUSUNNOT: 
    A - ei muutoksia 
    B - lähes normaali / rajatapaus 
    C - lievä muutos 
    D - kohtalainen muutos 
    E - vaikea, selvästi dysplaattinen lonkkanivel 
           
    KYYNÄRNIVELLAUSUNNOT: 
    0 - ei muutoksia 
    1 - lievät muutokset 
    2 - kohtalaiset muutokset 
    3 - voimakkaat muutokset

 

 

Päästäkseen pentuvälityslistalle appenzellinpaimenkoirapentueen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Jalostuksessa käytettävien appenzellinpaimenkoirien tulee olla palkittu näyttelyssä kolmella erinomaisella tai vaihtoehtoisesti yhdellä erinomaisella, jos pentueen vanhemmat ovat läpäisseet joko jalostustarkastuksen, MH luonnekuvauksen, BH-kokeen tai luonnetestin hyväksytysti (vähintään +75 ja koira on saanut vähintään arvosanan +1 terävyydestä, hermorakenteesta ja luoksepäästävyydestä sekä arvosanan + laukauspelottomuudesta). Vähintään yhden näyttelytuloksen tulee olla saatu koiran täytettyä 15 kk.

Pentueen vanhemmista tulee olla viralliset lonkka- ja kyynärnivel- ja polvilausunnot, lonkat eivät saa olla E-astetta tai kyynärnivelet 2 tai 3-astetta. Polvilausunto ei saa olla huonompi kuin 1.
Mikäli toisella vanhemmista on lonkkalausunto D, tulee toisella olla A tai B. Mikäli toisella vanhemmalla on kyynärnivellausunto 1/1, tulee toisella olla 0/0. Mikäli toisella vanhemmalla on polvilausunto 1/1, tulee toisella olla 0/0.