Appenzellinpaimenkoirien pentuvälityslista

 

Päästäkseen pentuvälityslistalle appenzellinpaimenkoirapentueen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Jalostuksessa käytettävien appenzellinpaimenkoirien tulee olla 

  • palkittu näyttelyssä kolmella erinomaisella
  • TAI vaihtoehtoisesti yhdellä erinomaisella, jos pentueen vanhemmat ovat läpäisseet joko jalostustarkastuksen, MH luonnekuvauksen, BH-kokeen tai luonnetestin hyväksytysti (vähintään +75 ja koira on saanut vähintään arvosanan +1 terävyydestä, hermorakenteesta ja luoksepäästävyydestä sekä arvosanan + laukauspelottomuudesta).
  • Vähintään yhden näyttelytuloksen tulee olla saatu koiran täytettyä 15 kk.

1.1.2018 alkaen PEVISA-ehtojen mukaan pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto sekä voimassa oleva polvilausunto.

  • Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C
  • kyynärniveldysplasian aste 1
  • patellaluksaation aste 1
  • Lisäksi kyynärniveltuloksen 1 tai polvilausuntotuloksen 1 saaneelle koiralle pitää käyttää 0-tuloksen saanutta parituskumppania.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TULOSSA OLEVAT TAI SYNTYNEET PENTUEET
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________