Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma

PEVISA-ohjelman tavoitteena on:

 1. ennaltaehkäistä tai vähentää sellaisten perinnöllisten vikojen ja sairauksien leviämistä rodussa, jotka
  • alentavat koiran elinkykyä tai –toimintoja
  • aiheuttavat koiran elämänlaadun huonontumisen
  • vähentävät koiran jalostuskelpoisuutta
 2. turvata rodun geneettinen monimuotoisuus, jotta saataisiin rajoitettua haitallisten geenien leviäminen ja tuettua rodun kestävää kehitystä.

 

Appenzellinpaimenkoirien PEVISA-ohjelman määräykset 1.1.2024-31.12.2028:

 1. Astutushetkellä pentueen vanhemmista tulee olla Suomen Kennelliiton hyväksymät lonkka- ja kyynärnivelkuvauslausunnot sekä polvitutkimuslausunto.
 2. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C, sekä kyynärnivellausunto raja-arvona 1 ja polvilausunto raja-arvona 1.
 3. Koiralle, jonka kyynär- tai polvilausunto on 1, tulee partneriksi käyttää ainoastaan 0/0 tuloksen saanutta koiraa.

 

Huomioitavaa:

 • Lonkka- ja kyynärniveltulos muodostuu aina koiran huonomman nivelen mukaan. Esim. 0/1 polvilausunnon saaneen koiran tulos on 1 ja 0/1 kyynärnivelisen koiran tulos on 1 sekä C/D-lonkkaisen koiran tulos D.
 • Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Yksi polvilausunto riittää, alle 3-vuotiaana saatua lausuntoa ei tarvitse uusia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)
 • Uudet PEVISA-ehdot koskevat ohjelman voimaantulon 1.1.2018 jälkeen astutettuja pentueita.

Jäsenistöä pyydetään tutustumaan PEVISA-määräyksien lisäksi appenzellinpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO) 


Appenzellinpaimenkoirien JTO ja PEVISA-ohjelma ovat voimassa 1.1.2024- 31.12.2028.