Etusivu » Berninpaimenkoira » Pennun hankinta » Pentuvälityksen säännöt

Pentuvälityksen säännöt

  1. Kasvattajan tulee olla Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry:n jäsen saadakseen pentue pentuvälityslistalle. Kasvattajan on mainittava jäsennumeronsa ilmoituksessa.
  2. Kasvattajan on oltava myös Suomen Kennelliiton jäsen, kasvattaja on allekirjoittanut Kennelliiton kasvattajasitoumuksen ja koko pentue rekisteröidään Suomen Kennelliittoon.
  3. Saadakseen pentueen pentuvälitykseen kasvattajan (Suomen Kennelliiton Koiranet Jalostustietojärjestelmässä tilastoidut) yli 18 kk ikäisten berninpaimenkoirakasvattien kuvausprosentit lonkkien ja kyynärnivelten osalta ovat vähintään 50%. Ilman kennelnimeä kasvattavien on toimitettava tilastot pentueilmoituksen yhteydessä. (voimassa 1.6.2017 alkaen)

 

Pentue pidetään listalla 12 vk ellei kasvattaja toisin ilmoita. Kasvattajan on välittömästi ilmoitettava pentuvälittäjälle, kun pentueen voi poistaa listalta; pennuille on löytynyt omistajat. 12 viikon jälkeen pentue pidetään listalla yksi (1) viikko kerrallaan ja kasvattajan on ilmoitettava, mikäli haluaa pitää pentueensa vielä listalla, muutoin se poistetaan. Pentue voi olla listalla enintään siihen asti kun pennut täyttävät 4 kuukautta.

Pentuvälityslistalle otetaan jo syntyneet sekä myös tulossa olevat pentueet. Jotta tulossa oleva pentue otetaan listalle, on nartun tiineys oltava varmistettu ultralla.

Ilmoitukset pentuvälityslistalle on tehtävä kirjallisesti PENTUEILMOITUS-internetlomakkeella tai sähköpostitse , korjaukset ja ilmoituksen poisto on tehtävä sähköpostitse.  HUOM! Lomakkeeseen on täytettävä kaikki pentueen vanhemmilla olevat terveystulokset oikeisiin kohtiin. Pentueen tietoja ei lisätä listalle ennenkuin kasvattaja on itse ilmoittanut kaikki listalle tulevat tiedot kirjallisesti. Listan päivittäjä tarkistaa kaikki julkiset tiedot ja pyytää tarvittaessa kasvattajalta lisätietoja. Puhelimitse tehtyjä ilmoituksia EI oteta vastaan. Pentuvälityslista päivitetään noin kerran viikossa.


Päästäkseen pentuvälityslistalle berninpaimenkoirapentueen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

   1. Emän tulee olla astutushetkellä vähintään 24 kuukautta ja isän 18 kuukautta.
   2. Molemmilla vanhemmilla tulee olla virallisesta näyttelystä nuorten tai avoimesta luokasta vähintään kaksi laatuarvostelun arvosanaa ”Erittäin hyvä” tai hyväksytty jalostustarkastus. 1.1.2011 jälkeen saaduissa näyttelyarvosteluissa (kaksi tarvittavaa) tulee olla maininta "rodunomainen lähestyttäessä". Kummallakaan vanhemmista ei saa olla ”Hylätty” - arvosanaa luonteen vuoksi. Suomalaisessa omistuksessa ja suomalaisessa rekisterissä olevalla vanhemmalla tulee olla vaaditut näyttelytulokset saavutettu Suomessa(viimeisin vaatimus huomioidaan 1.2.2014 alkaen).
   3. Pentueen vanhemmista tulee olla viralliset lonkka- ja kyynärnivellausunnot; lonkat eivät saa olla E-astetta eivätkä kyynärnivelet 3-astetta. HUOM! HUOM! 1.1.2015 jälkeen astutetut pentueet: kummallakaan vanhemmalla ei saa olla lonkat D- tai E-astetta eivätkä kyynärnivelet 2-tai 3-astetta.
   4. Vanhempien kuvaustulokset tulee olla PEVISA-sääntöjen mukaiset:
    - Mikäli toisella vanhemmalla on C (tai D-lonkat ennen 31.12.2014 astutetut) tulee toisella olla A tai B. 
    - Kyynärniveltulos 1 (tai 2 ennen 31.12.2014 astutetut) vaatii toiselta vanhemmalta tuloksen 0. 
    Lisäksi suositellaan, että vanhempien yhteenlasketun ja kahdella jaetun lonkkien sekä kyynärnivelten BLUP-indeksiarvo olisi vähintään 100.
   5. Uroksella tai nartulla saa olla enintään 60 jälkeläistä, viimeinen pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan. 

    LONKKANIVELLAUSUNNOT: 
    A - ei muutoksia 
    B - lähes normaali / rajatapaus 
    C - lievä muutos 
    D - kohtalainen muutos 
    E - vaikea, selvästi dysplaattinen lonkkanivel 
           
    KYYNÄRNIVELLAUSUNNOT: 
    0 - ei muutoksia 
    1 - lievät muutokset 
    2 - kohtalaiset muutokset 
    3 - voimakkaat muutokset