Etusivu » Berninpaimenkoira » Tietoa rodusta » Jalostustoimikunta

Jalostustoimikunnat eivät anna enää ehdotuksia jalostusyhdistelmistä


Voit kääntyä jalostustoimikunnan puoleen edelleen kaikissa jalostukseen liittyvissä asioissa, mutta jalostustoimikunnat eivät enää ota käsiteltäväksi jalostuskyselyitä. Päätös tehtiin jalostustoimikuntien ja johtokunnan tapaamisessa 4.3.2017


Jalostustoimikunnat neuvovat ja ohjaavat kasvattajia ja uroksenomistajia, kuten tähänkin saakka, mutta varsinaisista jalostuskyselyistä on luovuttu. Nykypäivänä tiedonsaanti on helpottunut ja monipuolistunut ja kasvattajilla ja uroksenomistajilla on mahdollista käyttää samoja työkaluja ja tietolähteitä kuin jalostustoimikunnilla, kuten esimerkiksi Suomen Kennelliiton KoiraNet, Ruotsin Kennelliiton Hunddata, Norjan Kennelliiton MyDog, kansainväliset tietokannat (esim. berneillä Berner-Garde), eri rotuyhdistysten tietokannat, jne. Näidän käyttöön saa apua jalostustoimikunnilta. 

Jalostustoimikunta noudattaa neuvoissaan, ohjeissaan ja toimissaan voimassa olevaa eläinsuojelulakia ja eläinsuojeluasetusta, Euroopan Neuvoston lemmikkieläinten jalostusta koskevaa päätöslauselmaa soveltuvin osin sekä Kennelliiton yleistä jalostuksen tavoiteohjelmaa ja jalostusstrategiaa. Jalostustoimikunta toimii rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja PEVISA-ohjelman mukaisesti.


Jalostustoimikunnan tehtävänä on tiedottaa ja neuvoa, kerätä ja hyödyntää tietoa, seurata rodun tilaa eri ominaisuuksissa sekä kartoittaa ja vastustaa perinnöllisiä sairauksia. Jalostustoimikunta laatii tavoite- ja toimintaohjelmia ja huolehtii yhteydenpidosta jalostustoimikunnan ja muiden rodun harrastajien, esimerkiksi ulkomaisten rodun yhdistysten,
välillä. Sen tulee soveltaa käytäntöön myös Kennelliiton ulkomuototuomariohjeistusta liioitelluista rotupiirteistä. Jalostustoimikunnan tehtävänä on turvata suunnitelmallisesti rodun jalostuksellinen tulevaisuus.

Julkaistu Sennenlehdessä 2017

Koiratietokantoja:

Suomi - KoiraNet

Ruotsi - SKK HundData

Viro - EKL Online

Norja - NKK DogWeb

Tanska - DKK HundeWeb


Tuontikoiran rekisteröint:

Infoa Ruokaviraston sivuilla

Infoa Kennelliiton sivuilla