PEVISA määräykset

Berninpaimenkoirien PEVISA-määräykset 1.1.2015-31.12.2019:

  1. Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk.
  2. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. 
  3. Lisäksi C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania ja kyynärniveltuloksen 1 saaneelle koiralle 0-tuloksen saanutta parituskumppania.
  4. Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 60 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Huomioitavaa:

  • Kuvausikärajan muutos koskee 1.1.2015 lähtien kuvattavia koiria. 1.1.2015 lähtien berninpaimenkoiran tulee olla kuvaushetkellä vähintään 18kk saadakseen virallisen lonkka- ja kyynärnivellausunnon.
  • Lonkka- ja kyynärniveltulos muodostuu aina koiran huonomman nivelen mukaan. Esim. 0/1 kyynärnivelisen koiran tulos on 1 ja B/C-lonkkaisen koiran tulos C.
  • Uudet PEVISA-ehdot koskevat ohjelman voimaantulon 1.1.2015 jälkeen astutettuja pentueita.
  • Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 60 pentua koko koiran elinaikana. Jälkeläisrajaan huomioidaan Suomen Kennelliittoon rekisteröidyt pentueet, ei ulkomailla syntyneitä ja rekisteröityjä pentueita tai tuontijälkeläisiä.

 

Toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa

Suomen Kennelliitto on myöntänyt berninpaimenkoiria koskevan toistaiseksi voimassa olevan poikkeusluvan PEVISA-ehtoihin ulkomaisten urosten jalostuskäytölle. Lupa koskee ulkomailla tapahtuvaa astutusta, jalostuslainassa olevaa berninpaimenkoiraurosta sekä ulkomaisen uroksen sperman käyttöä. Tällä poikkeusluvalla ulkomaiselle urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta, vaikka uros ei täytä kuvausiän puolesta rodun PEVISA-ehtoja. Yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla rodun PEVISA-rajoitusten tai Koirarekisteriohjeen 2017-2018 kohdan 7.5 vastainen.

Uroksen seuraavien pentueiden kohdalla vaaditaan, että uros täyttää PEVISA-ehdot tai yhdistelmälle pitää anoa etukäteen tapauskohtainen poikkeuslupa.
Ulkomaisen uroksen tutkimuslausunnon kelpoisuus on syytä varmistaa Kennelliitosta ennen astutusta/siemennystä. 

 

Jäsenistöä pyydetään tutustumaan PEVISA-määräyksien lisäksi berninpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO) 

JTO ja PEVISA-ohjelma ovat voimassa 1.1.2015- 31.12.2019.