Etusivu » Berninpaimenkoira » Ulkomuoto » Jalostustarkastus

Jalostustarkastus

Jalostustarkastuslausuntoja

Jalostustarkastuskaavake

Jalostustoimikunnat järjestävät jalostustarkastuksia sveitsinpaimenkoiraroduille. Jalostustarkastuksessa arvioidaan koiran rakenteen ja ulkomuodon yksityiskohdat verraten niitä rotumääritelmään. Tarkastukseen sisältynyt pieni luonnetesti, jonka sisältö vaihtelee hieman eri kerroilla tuomarin määräämällä tavalla ja luonteen arvioinnin on tehnyt sama tuomari kuin ulkomuoto-osion. Jalostustarkastustuomarit ovat aiemmin olleet keskieurooppalaisia erikoistuomareita, mutta viimeisimmät jalostustarkastukset on suorittanut suomalainen erikoistuomari. Vuonna 2017 Berninpaimenkoirien jalostustoimikunta oli mukana järjestämässä Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaista käyttäytymisen jalostustarkastusta, johon osallistui 6 berninpaimenkoiraa ja jatkossa on luonteen testaaminen tarkoitus pitää erillään ulkomuodon testaamisesta. 

Jalostustarkastusraportti on 43-kohtainen kuvaus koirasta. Suomessa on sveitsinpaimenkoiria jalostustarkastettu vuodesta 1996 lähtien ja käyttöön on käännetty saksalainen jalostustarkastuskaavake, joka soveltuu käytettäväksi kaikilla neljällä rodullamme. Tarkastusraporttiin kirjataan vielä tarvittaessa ”ilmiasuun perustuva jalostussuositus”, jossa tarkastaja halutessaan mainitsee asioita, joita hän katsoo kyseisen koiran kohdalla tärkeäksi ottaa huomioon. Suomalaisissa jalostustarkastuksissa luonteen testaaminen on suoritettu aiemmin tuomarin alkuperämaan mukaan ja tätä on käytetty ennen vuotta 2017. Esimerkiksi koirien luonnetestirata on voinut seuraava: tuomari kättelee omistajaa, joka lähtee ohjeiden mukaan kävelemään kytketyn koiran kanssa, ensin kapean kohdan (esim. penkin ja seinän välistä), jatkaen nurmikolle levitetyn pressun yli. Makupalojen käyttö on kielletty. Kulkua jatketaan metallisangon kolistelun ohi, jälleen penkkien välistä taaskin metallin kolinaa kuunnellen. Seuraavaksi ohitetaan suurehko pellinpala, jota avustaja rämisyttää ukkosen ääntä muistuttavasti ja koiran reaktioiden mukaan soveltaen. Vielä ohitetaan lähitäisyydeltä lippusiimajono, jossa muovisuikaleet lepattavat tuulessa. Lopuksi koiran kanssa kävellään henkilöryhmän keskelle. Ryhmään pysähdytään ja ryhmä tulee lähemmäksi lopuksi käsiään taputtaen. Ryhmästä poistutaan ja koira irrotetaan taluttimesta. Kytkemättömän koiran kanssa tehdään sama henkilöryhmäkuvio uudelleen. Koiraa ei missään vaiheessa ole tarkoitus säikytellä ja kaikki ärsykkeet sovelletaan koiran käytöksen mukaan. Parhaan arvosanan saa varma ja ystävällinen koira, joka ei hätkähdä mistään, mutta on kuitenkin tarkkaavainen. Jotkut koirat voivat ensin reagoida outoihin ”temppuihin”, mutta mikäli ne palautuvat nopeasti, on niilläkin täydet mahdollisuudet parhaaseen arvosanaan. 

Jalostustarkastuksessa koiran ulkomuoto arvostellaan paljon tarkemmin kuin näyttelyssä ja yksityiskohdat dokumentoidaan tarkasti.  Näyttelyssä erinomaisesti pärjäävällä koiralla voi olla jokin sellainen rakenteellinen poikkeama ihanteesta, että se ei jalostustarkastuksessa saakaan kaikkein parasta kokonaiskuva-arvosanaa. Myös kääntäen: rakenteeltaan erinomainen, mutta näyttelymenestysmielessä hieman esim. kevytrakenteinen koira voi saada jalostustarkastuksessa parhaan kokonaiskuvamaininnan. Koiran esittäminen ei paljon poikkea näyttelyssä esittämisestä, mutta makupalojen käyttö ei ole suotavaa ja koiraa ei juurikaan saa asetella, vaan tuomari haluaa sen esim. jäävän seisomaan siten, kuin koira pysähtyessään luonnollisesti jää. 

Säkäkorkeuden mittaaminen kuuluu myös jalostustarkastukseen. Tähän on koiria syytä harjoittaa vaikkapa niin, että asettaa kotioloissa kirjan koiran lapojen kärkien kohdalle, samoin voi harjoitella esim. harjanvarren asettamista pystyyn koiran etujalan sivulle. Koiraa palkitaan ja kehutaan, tästä voidaan tehdä hauska temppu! Vähitellen koiraa houkutellaan / vaaditaan seisomaan ryhdikkäästi ilman, että se kyyristyy. Rinnan alta voidaan tukea kevyesti käden kosketuksella.

Jalostustarkastettavan koiran tulee olla tunnistusmerkitty ja berninpaimenkoiran tulee olla virallisesti lonkka- ja kyynärkuvattu PEVISA-vaatimuksiin liittyen. Muiden sveitsinpaimenkoirarotujen lonkka- ja kyynärkuvaukset ennen jalostustarkastusta eivät ole pakollisia, koska rodut eivät kuulu PEVISA-ohjelman piiriin. Omistajan tulee olla yhdistyksemme jäsen. 

Oheisena julkaistaan jalostustarkastusten tulokset vuosilta 2002 eteenpäin. Alun perin saksalaisen 43-kohtaisen jalostustarkastuskaavakkeen suomennos on myös luettavissa näillä sivuilla. Tulevista jalostustarkastustilaisuuksista saa tietoa berninpaimenkoirien jalostustoimikunnan ilmoituksista Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry:n kotisivuilla ja Sennen-lehdestä. Tervetuloa jalostustarkastukseen!

Kenneliiton jalostustieteellisen toimikunnan päätös 16.11.2021, minkä mukaan toimikunta on hyväksynyt Sveitsinpaimenkoirien käyttämän jalostustarkastuslomakkeen viralliseksi jalostustarkastukseksi ja tallennettavaksi Kennelliiton tietokantaan seuraavien rotujen osalta:

  • appenzellinpaimenkoira
  • berninpaimenkoira
  • entlebuchinpaimenkoira
  • isosveitsinpaimenkoira