Etusivu » Entlebuchinpaimenkoira » Pennun hankinta » Pentuvälityksen säännöt

Pentuvälityksen säännöt

    1. Kasvattajan tulee olla Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry:n jäsen saadakseen pentue pentuvälityslistalle. Kasvattajan on mainittava jäsennumeronsa ilmoituksessa.
    2. Kasvattajan on oltava myös Suomen Kennelliiton jäsen, kasvattaja on allekirjoittanut Kennelliiton kasvattajasitoumuksen ja koko pentue rekisteröidään Suomen Kennelliittoon.

 

Pentue pidetään listalla 12 vk ellei kasvattaja toisin ilmoita. Kasvattajan on välittömästi ilmoitettava pentuvälittäjälle, kun pentueen voi poistaa listalta; pennuille on löytynyt omistajat. 12 viikon jälkeen pentue pidetään listalla yksi (1) viikko kerrallaan ja kasvattajan on ilmoitettava, mikäli haluaa pitää pentueensa vielä listalla, muutoin se poistetaan. Pentue voi olla listalla enintään siihen asti kun pennut täyttävät 4 kuukautta.

Pentuvälityslistalle otetaan jo syntyneet sekä myös tulossa olevat pentueet. Jotta tulossa oleva pentue otetaan listalle, on nartun tiineys oltava varmistettu ultralla.

Ilmoitukset pentuvälityslistalle on tehtävä kirjallisesti PENTUEILMOITUS-internetlomakkeella tai sähköpostitse pennut@sennenkoirat.net , korjaukset ja ilmoituksen poisto on tehtävä sähköpostitse.  HUOM! Lomakkeeseen on täytettävä kaikki pentueen vanhemmilla olevat terveystulokset oikeisiin kohtiin. Pentueen tietoja ei lisätä listalle ennenkuin kasvattaja on itse ilmoittanut kaikki listalle tulevat tiedot kirjallisesti. Listan päivittäjä tarkistaa kaikki julkiset tiedot ja pyytää tarvittaessa kasvattajalta lisätietoja. Puhelimitse tehtyjä ilmoituksia EI oteta vastaan. Pentuvälityslista päivitetään noin kerran viikossa.


LONKKANIVELLAUSUNNOT: 
A - ei muutoksia 
B - lähes normaali / rajatapaus 
C - lievä muutos 
D - kohtalainen muutos 
E - vaikea, selvästi dysplaattinen lonkkanivel 
       
KYYNÄRNIVELLAUSUNNOT: 
0 - ei muutoksia 
1 - lievät muutokset 
2 - kohtalaiset muutokset 
3 - voimakkaat muutokset

 

  

Päästäkseen pentuvälityslistalle entlebuchinpaimenkoirapentueen on täytettävä seuraavat vaatimukset (uudet säännöt 15.3.2017 alkaen): 

Molemmilla vanhemmilla tulee olla virallisesta näyttelystä nuorten tai avoimesta luokasta vähintään yksi laatuarvostelun arvosana "Hyvä” tai hyväksytty jalostustarkastus.

Pentueen sukusiitosprosentti on korkeintaan 6,25 %, 5 sukupolvella laskettuna.

Pentueen vanhemmista tulee olla viralliset lonkkalausunnot, lonkat eivät saa olla E-astetta.
Mikäli toisella vanhemmista on lonkkalausunto D, tulee toisella olla A tai B.

Pentueen vanhemmista tulee olla viralliset silmätarkastuslausunnot (ECVO) sisältäen gonioskopiatutkimuksen. Silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kuukautta. PRAta, perinnöllistä Cataractaa tai glaukoomaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen, ei myöskään gonioskopiassa arvion occlusio saanutta koiraa.  

Vähintään toisen vanhemman tulee olla prcdPRA-geenitestattu terveeksi. 

Niistä tutkimuksista, joita Suomen Kennelliitto ei julkaise KoiraNet-jalostustietojärjestelmässä, tulee toimittaa kopio tutkimustuloksesta Suomen Sveitsinpaimenkoirat ryn julkaistavaksi.
Pentueen vanhemmilla voi olla muitakin terveystutkimuksia esim. ektooppisen ureterin varalta. Näistä antaa lisätietoja pentueen kasvattaja