Pentuvälityslista

Pentuvälityslistalla olevat pentueet täyttävät pentuvälityslistan säännöt. Pentueen isän tai emän viralliset terveystulokset löydät Suomen Kennelliiton KoiraNetistä. Ulkomaalaisessa rekisterissä olevan koiran tietoja ei välttämättä löydy KoiraNetistä. Kasvattaja antaa lisätiedot yhdistelmän mahdollisista riskitekijöistä ja niiden vaikutuksista pennun elämään.

Virallisten terveystutkimuksien tulokset julkaistaan KoiraNetissä. Yhdistelmien osalta on annettu tietoa seuraavista tutkimuksista: BLUB-indeksit, kyynär- (ED) ja lonkkanivelkuvaukset (HD), polvilumpion tutkimukset, silmäpeilaukset ja sydäntutkimukset.
Kennelliitto antaa lausunnot myös selkämuutoksista. Tutustu myös epilepsian diagnosointiin.

Tutustu myös rotujen Jalostuksen tavoiteohjelmaan, julkisen kuolinsyytilastoon, Still Going Strong - listaan.

Kennelliiton sivuilla: Perinnölliset sairaudet ja koiran hyvinvpointi

Kennelliiton sivuilla: Tietoa jalostuksen tueksi


Pentuvälityslistan säännöt


LISTAN TIEDOISTA:
Pentueen kasvattaja on ilmoittanut seuraavat tiedot listalle.
Tieto vapaana olevista pennuista ei välttämättä ole ajantasalla. Lista päivitetään noin kerran viikossa, ilmoitusten mukaan.

Klikkaamalla pentueen isän tai emän nimeä pääset tutkimaan kyseisen koiran tietoja Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä (pl. ulkomaisten koirien tiedot).


Syntyneet pentueet -> Ilmoita pentue

Päivitetty 14.2.2024


Tulevat pentueet -> Ilmoita pentue

Ei ilmoitettuja tulevia pentueita. (Päivitetty 14.2.2024)


Päästäkseen pentuvälityslistalle appenzellinpaimenkoirapentueen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Jalostuksessa käytettävien appenzellinpaimenkoirien tulee olla 

 • palkittu näyttelyssä kolmella erinomaisella
 • TAI vaihtoehtoisesti yhdellä erinomaisella, jos pentueen vanhemmat ovat läpäisseet joko jalostustarkastuksen, MH luonnekuvauksen, BH-kokeen tai luonnetestin hyväksytysti (vähintään +75 ja koira on saanut vähintään arvosanan +1 terävyydestä, hermorakenteesta ja luoksepäästävyydestä sekä arvosanan + laukauspelottomuudesta).
 • Vähintään yhden näyttelytuloksen tulee olla saatu koiran täytettyä 15 kk.

1.1.2018 alkaen PEVISA-ehtojen mukaan pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto sekä voimassa oleva polvilausunto.

 • Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C
 • kyynärniveldysplasian aste 1
 • patellaluksaation aste 1
 • Lisäksi kyynärniveltuloksen 1 tai polvilausuntotuloksen 1 saaneelle koiralle pitää käyttää 0-tuloksen saanutta parituskumppania.

________________________________________________________

Päästäkseen pentuvälityslistalle berninpaimenkoirapentueen on täytettävä seuraavat vaatimukset (yhdistyksn jalostussuositus):

 1. Emän tulee olla astutushetkellä vähintään 24 kuukautta ja isän 18 kuukautta.
 2. Molemmilla vanhemmilla tulee olla virallisesta näyttelystä nuorten tai avoimesta luokasta vähintään kaksi laatuarvostelun arvosanaa ”Erittäin hyvä” tai hyväksytty jalostustarkastus. 1.1.2011 jälkeen saaduissa näyttelyarvosteluissa (kaksi tarvittavaa) tulee olla maininta "rodunomainen lähestyttäessä". Kummallakaan vanhemmista ei saa olla ”Hylätty” - arvosanaa luonteen vuoksi. Suomalaisessa omistuksessa ja suomalaisessa rekisterissä olevalla vanhemmalla tulee olla vaaditut näyttelytulokset Suomessa. (Viimeinen vaatimus on voimassa 1.2.2014 alkaen)
 3. Pentueen vanhemmista tulee olla viralliset lonkka- ja kyynärnivellausunnot; kummallakaan vanhemmalla ei saa olla lonkat D- tai E-astetta eivätkä kyynärnivelet 2-tai 3-astetta.
 4. Vanhempien kuvaustulokset tulee olla PEVISA-sääntöjen mukaiset:
  - Mikäli toisella vanhemmalla on C tulee toisella olla A tai B. 
  - Kyynärniveltulos 1 vaatii toiselta vanhemmalta tuloksen 0.
  Lisäksi suositellaan, että vanhempien yhteenlasketun ja kahdella jaetun lonkkien sekä kyynärnivelten BLUP-indeksiarvo olisi vähintään 100.
 5. Uroksella tai nartulla saa olla enintään 60 jälkeläistä, viimeinen pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan. LONKKANIVELLAUSUNNOT: 

Berninpaimenkoirilla voi vanhemmilla olla virallinen DM geenitestitulos, geenitesti von Willebrandtin taudille tai histiosytäärisen sarkooman (HS) riskivarianttitesti.
Vanhempien luonteen testitulos voi olla luonnetestistä ja/tai MH-luonnekuvauksesta. Koiralla voi olla myös jalostustarkastuslausunto , joka käsittää sekä ulkoasun että luonteen.

________________________________________________________

Päästäkseen pentuvälityslistalle entlebuchinpaimenkoirapentueen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
• Molemmilla vanhemmilla tulee olla virallisesta näyttelystä nuorten tai avoimesta luokasta vähintään yksi laatuarvostelun arvosana "Hyvä” tai hyväksytty jalostustarkastus.
• Pentueen sukusiitosprosentti on korkeintaan 6,25 %, 5 sukupolvella laskettuna.
• Pentueen vanhemmista tulee olla viralliset lonkkalausunnot, lonkat eivät saa olla E-astetta.
• Mikäli toisella vanhemmista on lonkkalausunto D, tulee toisella olla A tai B.
• Pentueen vanhemmista tulee olla viralliset silmätarkastuslausunnot (ECVO) sisältäen gonioskopiatutkimuksen. Silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kuukautta. PRAta, perinnöllistä Cataractaa tai glaukoomaa sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen, ei myöskään gonioskopiassa arvion occlusio saanutta koiraa.  
• Vähintään toisen vanhemman tulee olla prcdPRA-geenitestattu terveeksi. 
• Niistä tutkimuksista, joita Suomen Kennelliitto ei julkaise KoiraNet-jalostustietojärjestelmässä, tulee toimittaa kopio tutkimustuloksesta Suomen Sveitsinpaimenkoirat ryn julkaistavaksi.
• Pentueen vanhemmilla voi olla muitakin terveystutkimuksia esim. ektooppisen ureterin varalta. Näistä antaa lisätietoja pentueen kasvattaja

________________________________________________________

Päästäkseen pentuvälityslistalle isosveitsinpaimenkoirapentueen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 1. Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk.
 2. Rekisteröinnin raja-arvona ovat lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. C-lonkkaiselle koiralle voidaan käyttää vain A- tai B-lonkkaista parituskumppania ja koiralle, jonka kyynärniveltulos on 1, voidaan käyttää vain 0-tuloksen saanutta parituskumppania.