Pentuvälityksen säännöt

  1. Kasvattajan tulee olla Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry:n jäsen saadakseen pentue pentuvälityslistalle. Kasvattajan on mainittava jäsennumeronsa ilmoituksessa.
  2. Kasvattajan on oltava myös Suomen Kennelliiton jäsen, kasvattaja on allekirjoittanut Kennelliiton kasvattajasitoumuksen ja koko pentue rekisteröidään Suomen Kennelliittoon.

Pentue pidetään listalla 12 vk ellei kasvattaja toisin ilmoita. Kasvattajan on välittömästi ilmoitettava pentuvälittäjälle, kun pentueen voi poistaa listalta; pennuille on löytynyt omistajat. 12 viikon jälkeen pentue pidetään listalla yksi (1) viikko kerrallaan ja kasvattajan on ilmoitettava, mikäli haluaa pitää pentueensa vielä listalla, muutoin se poistetaan. Pentue voi olla listalla enintään siihen asti kun pennut täyttävät 4 kuukautta.

Pentuvälityslistalle otetaan jo syntyneet sekä myös tulossa olevat pentueet. Jotta tulossa oleva pentue otetaan listalle, on nartun tiineys oltava varmistettu ultralla.

Ilmoitukset pentuvälityslistalle on tehtävä kirjallisesti sähköpostiin pennut@sennenkoirat.net , jonne myös korjaukset ja ilmoituksen poisto  

HUOM! Kasvattajan on ilmoitettava kaikki pentueen vanhemmilla olevat terveystulokset. Pentueen tietoja ei lisätä listalle ennenkuin kasvattaja on itse ilmoittanut kaikki listalle tulevat tiedot kirjallisesti. Listan päivittäjä tarkistaa kaikki julkiset tiedot ja pyytää tarvittaessa kasvattajalta lisätietoja. Puhelimitse tehtyjä ilmoituksia EI oteta vastaan. Pentuvälityslista päivitetään noin kerran viikossa.

HUOM! Pentueen tulee kaikilta osin tulee noudattaa Suomen Kennelliitto ry:n sääntöjä ja määräyksiä.