Harrastuskoirakilpailuiden säännöt

Vuoden Harrastuskoira -kilpailut

Nämä säännöt astuvat voimaan 1.1.2020.

Näissä säännöissä määritetään osallistumisoikeus ja tulosten toimittamiseen liittyvät asiat Suomen Sveitsinpaimenkoirien Vuoden Agility-, Koiratanssi-, NoseWork-, Palvelus-, Pelastus-, Rally-toko-, Toko- ja Vesipelastuskoirakilpailuissa.

Osallistumisoikeus

Vuoden Harrastuskoirakilpailussa pisteitä saa koirakon hyväksytyistä tuloksista Suomen Kennelliiton, SPKL:n ja Pelastuskoiraliiton myöntämissä virallisissa kokeissa/kilpailuissa sekä FCI:n alaisista kansainvälisistä arvokisoista siltä osin kuin kussakin lajikilpailussa tarkemmin mainitaan. Koiran tulee olla rekisteröity Suomeen ja rodultaan berninpaimenkoira, appenzellinpaimenkoira, entlebuchinpaimenkoira tai isosveitsinpaimenkoira. Koiran omistajan tai ohjaajan tulee olla Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry:n jäsen.

Tulosten toimittaminen

Kilpailukausi on kalenterivuosi. Tulokset kerätään Kennelliiton Jalostustietojärjestelmästä ja Pelastuskoiraliitto ry:n tietojärjestelmästä 15. tammikuuta mennessä. Mikäli koiran tuloksia halutaan huomioitavan myös loppuvuoden kokeista tai kilpailuista, tulee koiranohjaajan toimittaa seuraavan vuoden 15. tammikuuta mennessä kunkin lajin koulutusvastaavalle tai muulle nimetylle henkilölle tiedot niistä tuloksista, jotka eivät vielä näy Jalostustietojärjestelmässä tai Pelastuskoiraliitto ry:n tietojärjestelmässä. Mikäli ohjaaja/omistaja haluaa varmistaa, että laskelmaan tulevat myös em. tietojärjestelmistä puutteellisesti ilmenevät tiedot, kuten piirimestaruuskilpailuihin tai MM-kokeisiin osallistumiset, täytyy pisteidenlaskijalle ilmoittaa myös nämä.

Koulutusvastaavien yhteystiedot löytyvät Sennenkoira-lehdestä sekä yhdistyksen Internet-sivuilta www.sennenkoirat.net

Tulokset julkaistaan yhdistyksen internetsivuilla seuraavan vuoden tammikuun 31. päivään mennessä, Sennenkoira-lehdessä ja kilpailujen kolme parasta palkitaan seuraavan vuoden keväällä vuosikokouksessa.

Näiden sääntöjen muuttaminen

Koulutusvastaava tai yhdistyksen muu jäsen voi laatia ehdotuksen näiden sääntöjen tai niiden jonkin osan muuttamisesta Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry:lle. Sääntöehdotus tulee toimittaa koulutusvastaaville ja kaikkien toiminnassa olevien alajaostojen puheenjohtajille lausuntoa varten. Alajaostojen puheenjohtajat edustavat harrastajakenttää ja heidän tulee kuulla tarpeeksi katsomallaan laajuudella oman alueensa ko. lajin harrastajia. Lisäksi sääntöehdotus tulee laittaa esille yhdistyksen nettisivuille. Sääntöehdotus ja siihen saadut lausunnot tulee toimittaa yhdistyksen johtokunnalle. Johtokunta hyväksyy tai hylkää kokouksessaan saadun ehdotuksen ottaen huomioon annetut lausunnot. Mikäli annettujen lausuntojen pohjalta sääntömuutosehdotusta muokataan olennaisesti, tulee suorittaa kuuleminen uudestaan, edellä kuvattua tapaa noudattaen.

Sääntöjä voidaan muokata tulemaan voimaan kyseisen kalenterivuoden alusta alkaen, mikäli johtokunta hyväksyy säännöt ennen kuin yli puolet kyseisestä kalenterivuodesta on kulunut. Pistelaskusääntöjä voidaan muuttaa kesken vuotta pakottavista syistä, kuten esimerkiksi kyseisen lajin sääntöjen muuttuessa kesken kalenterivuotta.

 

Vuoden Agilitykoirakilpailu

Kultakin kilpailuun osallistuvalta koiralta huomioidaan kalenterivuodelta viiden korkeimman pistemäärän antava tulos. Kilpailuluokkien vaativuutta skaalataan seuraavilla pistelisäyksillä:

Tulos 1-Luokka 2-Luokka 3-Luokka
0  8 9 10
0,01 - 5  6 7 8
05,01 - 15 4 5 6
15,01 - 25 2 3 4

 

Sijoitukset
1.sija 3 pist
2.sija 2 pist
3.sija 1 pist

 

Kolmen parhaan joukkoon sijoittumisesta omassa luokassaan eri arvokilpailuissa koirakko saa ao. taulukon mukaiset sijapisteet:

Arvokilpailu Sija 3 Sija 2 Sija 1
Piirimestaruuskilpailu 2 4 6
Sennenmestaruuskilpailu 4 6 8
SM-kilpailu 10 20 30
Pohjoismaiden mestaruuskilpailu / MM-kilpailu 20 40 60

 

Koirakko saa lisäksi 10 pistettä saavuttaessaan osallistumisoikeuden yksilö SM-kilpailuihin tai kansainvälisiin arvokilpailuihin. Jos koira saavutti osallistumisoikeuden SM-kilpailuihin, tulee tästä ilmoittaa pisteidenlaskijalle, jotta lisäpisteiden saanti varmistuu.

Tasatuloksen sattuessa ratkaisee 0-tulosten määrä luokasta riippumatta. Jos tilanne on tämänkin jälkeen tasan, sijoitus jaetaan.

Luokkanousuihin oikeuttavasta tuloksesta ei saa lisäpisteitä. Agilityvalioarvon saavuttamisesta ei saa lisäpisteitä.

 

Vuoden koiratanssikoirakilpailu

Pistelaskussa hyväksytään kalenterivuodelta kolmen parhaan kilpailun yhteenlaskettu tulos. Pisteet voi olla saavutettu mistä tahansa luokasta ja kummasta tahansa lajista tai molemmista (HTM / Heelwork to Music ja Seuraaminen musiikin tahdissa / FS / Freestyle / Vapaatanssi). Kilpailuluokkien vaativuutta skaalataan seuraavilla pistelisäyksillä:

Luokka Pistemäärä
ALO Tuloksen pistemäärä
AVO Tuloksen pistemäärä x 1,1
VOI Tuloksen pistemäärä x 1,2

 

KUMA:sta (kunniamaininta) ja SERT:stä (serti) saa 5 lisäpistettä. Lisäksi lasketaan myös mahdolliset luokkasijoituspisteet ja arvokilpailujen sijoituspisteet yksilökilpailusta seuraavasti:

Tulos / Sijoitus Lisäpisteet
Tulos Erinomainen 4
Tulos Erittäin hyvä 3
Tulos Hyvä 2

 

Arvokilpailu Sija 3 Sija 2 Sija 1
Piirimestaruuskoe 1 2 3
SM-koe 3 4 5
Pohjoismaiden mestaruuskoe / MM-koe 6 8 10

 

Kaikki mahdolliset lisäpisteet lasketaan ilman kertoimia. Koiratanssivalion saavuttamisesta ei saa lisäpisteitä.

Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa samat pisteet, niin kyseinen sijoitus jaetaan.

Esimerkki. Koirakko saa VOI-luokassa 30 pistettä, saa sertin ja sijoittuu SM-kokeessa toiseksi. Vuoden Koiratanssikoirakilpailussa koirakko saa ko. kilpailusta 30 x 1,2 + 4 + 8 + 5 = 53 pistettä.

 

Vuoden NoseWork-koirakilpailu

Pistelaskussa hyväksytään kalenterivuodelta kolmen parhaan kokeen yhteenlasketut pisteet. Kilpailussa ei eritellä, onko kokeena kaikkien etsintämuotojen koe (KEK) ja yksittäisten etsintöjen koe (YEK). :

Luokka Pistemäärä
Luokka -1 Tuloksen pistemäärä
Luokka -2 Tuloksen pistemäärä+5
Luokka -3 Tuloksen pistemäärä+10

 

Luokkanousuihin oikeuttavasta tuloksesta ei saa lisäpisteitä. NoseWork-valioarvon saavuttamisesta ei saa lisäpisteitä. Hyväksytyn tuloksen saavuttamisesta arvokilpailussa saa taulukon mukaiset osallistumispisteet. Top kolmoseen sijoittumisesta omassa luokassaan astuvat voimaan taulukon mukaiset isommat sijapisteet.

Arvokilpailu Osallistuminen Sija 3 Sija 2 Sija 1
Piirimestaruuskoe 3 5 8 10
Sennenmestaruuskoe 5 8 10 12
SM-koe 8 10 12 15

 

Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa samat pisteet, niin kyseinen sijoitus jaetaan. Esimerkki. Koirakko saa kolmosluokassa 90 pistettä ja sijoittuu SM-kokeessa toiseksi. Vuoden NoseWork-
koirakilpailussa koirakko saa ko. kokeesta 90 + 10 + 12 = 112 pistettä.

 

Vuoden Palveluskoirakilpailu

Pistelaskussa hyväksytään kalenterivuodelta viiden parhaan kokeen yhteenlasketut pisteet. Pisteisiin huomioidaan vain vähintään kolmostulokset. IFH ja IGP-FH huomioidaan hyväksytyt tulokset. Pelkällä hyväksytyllä BH-tuloksella tai kokeeseen/ kilpailuun osallistumisella palkintoa ei voi voittaa.  Kilpailuluokkien vaativuutta skaalataan seuraavilla pistelisäyksillä:

Jälki-, haku-, etsintä-, viesti- ja suojelukokeet ALO AVO VOI
1-tulos 12 15 20
2-tulos 10 12 17
3-tulos 8 10 14

 

Erikoisjälkikoe, IFH, IGP-FH IFH1 IFH2, IGP-FH/jälki
Hyväksytty tulos 12 20

 

Hyväksytysti suoritetusta Käyttäytymiskokeesta (BH) saa kaksi pistettä.

Luokkanousuihin oikeuttavasta koulutustunnuksesta ei saa lisäpisteitä. Käyttövalioarvon saavuttamisesta ei saa lisäpisteitä. Arvokisoissa suoritetuista tuloksista saa lisäpisteitä ao. taulukon mukaan. Hyväksytyn tuloksen saavuttamisesta arvokilpailussa saa taulukon mukaiset osallistumispisteet. Kolmen parhaan joukkoon sijoittumisesta omassa luokassaan astuvat voimaan taulukon mukaiset isommat sijapisteet.

Arvokilpailu Osallistuminen Sija 3 Sija 2 Sija 1
Piirimestaruuskoe 2 4 6 8
SM-koe 5 7 10 15
Pohjoismaiden mestaruuskoe / MM-koe 10 15 20 25

 

Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa samat pisteet, niin kyseinen sijoitus jaetaan.

Esimerkki. Koirakko saa hakukokeen VOI-luokassa ykköstuloksen ja sijoittuu SM-kokeessa toiseksi. Vuoden Palveluskoirakilpailussa koirakko saa ko. kokeesta 20 + 10 = 30 pistettä.

 

Vuoden Pelastuskoirakilpailu

Pistelaskussa hyväksytään kalenterivuodelta viiden parhaan kokeen yhteenlasketut pisteet. Pisteisiin huomioidaan vain hyväksytyt tulokset.

Koemuoto Pisteet
Soveltuvuuskoe, IPO-R V-tason koe 6p
Peruskoe, IPO-R A-tason koe 8p
Loppukoe, IPO-R B-tason koe 12p
Taidontarkastuskoe, kun se tehdään loppukokeen tyylisesti 12p
Taidontarkastuskoe, kun se tehdään peruskokeen tyylisesti 8p
Tunnistusetsintänäyttö 12p
PEKO-T 20p
VIRTA 26p

 

Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa samat pisteet, niin kyseinen sijoitus jaetaan.

 

Vuoden Rally-tokokoirakilpailu

Pistelaskussa hyväksytään kalenterivuodelta viiden parhaan kilpailun yhteenlaskettu tulos. Pistelaskussa käytetään hyväksytyn tuloksen pisteitä (70-100 p). Kilpailuluokkien vaativuutta skaalataan seuraavilla pistelisäyksillä:

Luokka Pistemäärä
ALO Tuloksen pistemäärä
AVO Tuloksen pistemäärä + 10 p
VOI Tuloksen pistemäärä + 18 p
MES Tuloksen pistemäärä + 25 p

 

Luokkanousuihin oikeuttavasta koulutustunnuksesta RTK1-4 ei saa lisäpisteitä. Rally-tokovalioarvon saavuttamisesta ei saa lisäpisteitä. Arvokisoissa suoritetuista tuloksista saa lisäpisteitä ao. taulukon mukaan. Hyväksytyn tuloksen saavuttamisesta arvokilpailussa saa taulukon mukaiset osallistumispisteet. Kolmen parhaan joukkoon sijoittumisesta omassa luokassaan astuvat voimaan taulukon mukaiset isommat sijapisteet.

Arvokilpailu Osallistuminen Sija 3 Sija 2 Sija 1
Piirimestaruuskoe 3 5 8 10
Sennenmestaruuskoe 5 8 10 12
SM-koe 8 10 12 15
Pohjoismaiden mestaruuskoe / MM-koe 15 20 25 30

 

Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa samat pisteet, niin kyseinen sijoitus jaetaan.

Esimerkki: Koirakko saa MES-luokassa 98 pistettä ja sijoittuu SM-kokeessa toiseksi. Vuoden Rally-tokokoirakilpailussa koirakko saa ko. kilpailusta 98 + 25 +12 = 135 pistettä.

 

Vuoden Tokokoirakilpailu / Goldwäscher

Tottelevaisuuskokeiden Goldwäscher -kiertopalkinto sveitsinpaimenkoirille on perustettu 1984. Palkinnon ovat lahjoittaneet Irmeli ja Aapo Kinnunen, Rovaniemeltä (kennel Goldwäscher) ja sen on valmistanut hopeaseppä Kai Johansson. Kiertopalkinnon tarkoituksena on kannustaa sennenkoirien omistajia kouluttamaan koiriaan. Pistelaskennassa on haluttu antaa sekä vasta-alkajalle että pidempään kilpailleille yhtäläiset mahdollisuudet tavoitella palkintoa, tarkoituksena siis kannustaa aloittelijoita väheksymättä ylempiä luokkia.

Pistelaskussa huomioidaan vain ykköstulokset. Jokaiselle koirakolle huomioidaan yhteensä viiden kokeen tulos. Koirakon yhteistulokseen lasketaan mukaan parhaat mahdolliset pisteet. Kilpailuluokkien vaativuutta ja maksimipistemäärien eroja skaalataan seuraavilla pistelisäyksillä:

Luokka Pistemäärä
ALO Ykköstuloksen pistemäärä + 100 p
AVO Ykköstuloksen pistemäärä
VOI Ykköstuloksen pistemäärä + 10 p
EVL Ykköstuloksen pistemäärä + 20 p

 

Luokkanousuihin oikeuttavasta koulutustunnuksesta TK1-4 ei saa lisäpisteitä. Tokovalioarvon saavuttamisesta ei saa lisäpisteitä. Arvokisoissa suoritetuista tuloksista saa lisäpisteitä ao. taulukon mukaan. Ykköstuloksen saavuttamisesta arvokilpailussa saa taulukon mukaiset osallistumispisteet. Kolmen parhaan joukkoon sijoittumisesta omassa luokassaan astuvat voimaan taulukon mukaiset isommat sijapisteet.

Arvokilpailu Osallistuminen Sija 3 Sija 2 Sija 1
Piirimestaruuskoe 5 10 20 30
Sennenmestaruuskoe 8 15 25 35
SM-koe 10 25 35 45
Pohjoismaiden mestaruuskoe / MM-koe 20 50 70 90

 

Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa samat pisteet, niin kyseinen sijoitus jaetaan.

Esimerkki: Koirakko saa EVL-luokassa 300 pistettä ja sijoittuu Mestiksissä toiseksi. Vuoden Tokokoirakilpailussa koirakko saa ko. kokeesta 300 + 20 +25 =345 pistettä.

 

Vuoden Vesipelastuskoirakilpailu

Pistelaskussa hyväksytään kalenterivuodelta viiden parhaan kokeen yhteenlasketut pisteet. Pisteisiin huomioidaan vain hyväksytyt tulokset.

Tulos ALO / SOVE AVO VOI
1-tulos 12 15 20
2-tulos 10 12 17
3-tulos 8 10 14

 

Soveltuvuuskoe vertautuu täysin alokasluokkaan ja näistä saa pisteitä samanarvoisesti.

Luokkanousuihin oikeuttavasta koulutustunnuksesta ei saa lisäpisteitä. Vesipelastusvalioarvon saavuttamisesta ei saa lisäpisteitä. Arvokisoissa suoritetuista tuloksista saa lisäpisteitä ao. taulukon mukaan.

Arvokilpailu 3-tulos 2-tulos 1-tulos
Piirimestaruuskoe 2 3 4
SM-koe 5 7 10

 

Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa samat pisteet, niin kyseinen sijoitus jaetaan.

Esimerkki: Koirakko saa VOI-luokassa SM-kokeessa ykköstuloksen. Vuoden Vesipelastuskoirakilpailussa koirakko saa ko. kokeesta 20 + 10 = 30 pistettä.