PEVISA määräykset

Kennelliiton JTT:n päätös 10.9.2019 (8/2019):

Toimikunta hyväksyy isosveitsinpaimenkoiran liittämisen PEVISA-ohjelmaan seuraavasti:

  1. Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk.
  2. Rekisteröinnin raja-arvona ovat lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. C-lonkkaiselle koiralle voidaan käyttää vain A- tai B-lonkkaista parituskumppania ja koiralle, jonka kyynärniveltulos on 1, voidaan käyttää vain 0-tuloksen saanutta parituskumppania.

Ohjelma on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2024.