Elinikä

Sveitsinpaimenkoirayhdistyksen perustama Terveysrahasto on vuodesta 2005 tukenut kaikkien sveitsinpaimenkoirarotujen terveyden edistämistä. Avustuksia jaetaan kuolinsyy-, elin- ja kudosnäytetutkimuksiin, asiantuntijoiden ja luennoitsijoiden palkkioihin sekä erilaisten sairauksien selvitystyön tulemiseen ja kartoittamiseen.

Elossa olevista sennenkoirista kerätään listaa, joka julkaistaan jokaisessa Sennenlehdessä. Listalle ilmoitettujen koirien ikä kertoo myös rodun keski-iästä. Tiedot tulee ilmoittaa jokaiseen lehteen erikseen:

  • yli 7- vuotiaista berninpaimenkoirista
  • yli 7- vuotiaista isosveitsinpaimenkoirista
  • yli 10- vuotiaista appenzellinpaimenkoirista
  • yli 10- vuotiaista entlebuchinpaimenkoirista

Appenzellinpaimenkoirien yleisin kuolinsyy on tilaston mukaan vanhuus ja kaikkien kuolinsyytilastoon ilmoitettujen koirien keskimääräinen elinikä on 8 vuotta 11 kuukautta.

Tätä keskimääräistä elinikää laskee huomattavasti mukana olevat tapaturmaisesti kuolleet ja käytöshäiriöiden vuoksi lopetetut nuoret koirat, joiden keskimääräinen elinikä on ollut alle 4 vuotta. Kun taas vanhuuteen ja sydänsairauksiin kuolleiden keskimääräinen elinikä on ollut yli 12 vuotta sekä syöpäsairauksiinkin kuolleiden keskimääräinen elinikä on ollut yli 11 vuotta. Vanhuuden jälkeen toiseksi yleisin kuolinsyy on tilaston mukaan luusto- ja nivelsairaudet, joissa keskimääräinen elinikä on enää 8 vuotta 6 kuukautta.


Berninpaimenkoirien keski-ikä Suomessa on noin 8 vuotta.

Berninpaimenkoirien elinikä puhuttaa meillä ja kansainvälisesti ja työtä eliniän pidentämiseksi tehdään koko ajan. Berneillä on tunnetusti perinnöllinen alttius sairastua lonkka- ja kyynärnivelen kasvuhäiriöihin. Lisäksi monet syövät ja autoimmuunisairaudet ovat niillä perinnöllisiä.