Jalostustarkastus

Ulkomuodon jalostustarkastus

»Appenzellinpaimenkoirien jalostustarkastuslausuntoja
»Berninpaimenkoirien jalostustarkastuslausuntoja
»Entlebuchinpaimenkoirien jalostustarkastuslausuntoja
»Isosveitsinpaimenkoirien jalostustarkastuslausuntoja

Jalostustarkastuskaavake

Jalostustoimikunnat järjestävät jalostustarkastuksia sveitsinpaimenkoiraroduille. Jalostustarkastuksessa arvioidaan koiran rakenteen ja ulkomuodon yksityiskohdat verraten niitä rotumääritelmään.

Jalostustarkastusraportti on 43-kohtainen kuvaus koirasta. Suomessa on sveitsinpaimenkoiria jalostustarkastettu vuodesta 1996 lähtien ja käyttöön on käännetty saksalainen jalostustarkastuskaavake, joka soveltuu käytettäväksi kaikilla neljällä rodullamme. Tarkastusraporttiin kirjataan vielä tarvittaessa ”ilmiasuun perustuva jalostussuositus”, jossa tarkastaja halutessaan mainitsee asioita, joita hän katsoo kyseisen koiran kohdalla tärkeäksi ottaa huomioon. Suomalaisissa jalostustarkastuksissa luonteen testaaminen on suoritettu aiemmin tuomarin alkuperämaan mukaan ja tätä on käytetty ennen vuotta 2017.

Jalostustarkastuksessa koiran ulkomuoto arvostellaan paljon tarkemmin kuin näyttelyssä ja yksityiskohdat dokumentoidaan tarkasti.  Näyttelyssä erinomaisesti pärjäävällä koiralla voi olla jokin sellainen rakenteellinen poikkeama ihanteesta, että se ei jalostustarkastuksessa saakaan kaikkein parasta kokonaiskuva-arvosanaa. Myös kääntäen: rakenteeltaan erinomainen, mutta näyttelymenestysmielessä hieman esim. kevytrakenteinen koira voi saada jalostustarkastuksessa parhaan kokonaiskuvamaininnan. Koiran esittäminen ei paljon poikkea näyttelyssä esittämisestä, mutta makupalojen käyttö ei ole suotavaa ja koiraa ei juurikaan saa asetella, vaan tuomari haluaa sen esim. jäävän seisomaan siten, kuin koira pysähtyessään luonnollisesti jää. 

Säkäkorkeuden mittaaminen kuuluu myös jalostustarkastukseen. Tähän on koiria syytä harjoittaa vaikkapa niin, että asettaa kotioloissa kirjan koiran lapojen kärkien kohdalle, samoin voi harjoitella esim. harjanvarren asettamista pystyyn koiran etujalan sivulle. Koiraa palkitaan ja kehutaan, tästä voidaan tehdä hauska temppu! Vähitellen koiraa houkutellaan / vaaditaan seisomaan ryhdikkäästi ilman, että se kyyristyy. Rinnan alta voidaan tukea kevyesti käden kosketuksella.

Jalostustarkastettavan koiran tulee olla tunnistusmerkitty. 

Kenneliiton jalostustieteellisen toimikunnan päätös 16.11.2021, minkä mukaan toimikunta on hyväksynyt Sveitsinpaimenkoirien käyttämän jalostustarkastuslomakkeen viralliseksi jalostustarkastukseksi ja tallennettavaksi Kennelliiton tietokantaan seuraavien rotujen osalta:

  • appenzellinpaimenkoira
  • berninpaimenkoira
  • entlebuchinpaimenkoira
  • isosveitsinpaimenkoira

Käyttäytymisen jalostustarkastus

Suomen Kennelliiton käyttäytymisen jalostustarkastus keskittyy erityisesti arkipäiväisiin tilanteisiin ja asioihin kuten käsiteltävyyteen, alusta-arkuuksiin ja ääniherkkyyteen. Tarkastus tarjoaa täydennystä tietoon, jota saadaan muista virallisista luonteen ja käyttäytymisen arviointimenetelmistä eli luonnetestistä ja MH-luonnekuvauksesta.

Kaikille Sennenroduille on laadittu ns. ihanneprofiili Käyttäytymisen jalostustarkastukseen. Ihanneprofiilissa määritellään, mitkä ominaisuudet käyttäytymisessä ovat rodulle jalostuksen kannalta katsottuna ihanteellisia, hyväksyttäviä ja epätoivottavia/ei-hyväksyttäviä. Hyväksyttävä tarkoittaa, että vaikka tulos ei olisikaan aivan ihanteellinen, on se vielä kokonaisuuteen suhteutettuna jalostuskoiralle kelvollinen. Ihanneprofiilissa on määritelty jalostustarkastuslomakkeen sellaiset kohdat, joiden perusteella koira saa koko jalostustarkastuksen arvosteluksi hylätty. Tällaisia kohtia ovat käyttäytymisen osalta ainakin voimakkaat pelot ja aggressiot sekä kokonaisten osioiden jättämiset väliin tarkastajan tai omistajan päätöksellä.

Ihanneprofiilit Kennelliiton sivuilla