Jalostustoimikunta

Sveitsinpaimenkoirien jalostustoimikunnat

Voit kääntyä jalostustoimikunnan puoleen kaikissa jalostukseen liittyvissä asioissa, mutta jalostustoimikunnat eivät ota käsiteltäväksi jalostuskyselyitä. Päätös tehtiin jalostustoimikuntien ja johtokunnan tapaamisessa 4.3.2017.

Jalostustoimikuntien yhteystiedot:
Appenzellit
Bernit
Entlet
Grosset

Jalostustoimikunnat neuvovat ja ohjaavat kasvattajia ja uroksenomistajia, mutta varsinaisista jalostuskyselyistä on luovuttu. Nykypäivänä tiedonsaanti on helpottunut ja monipuolistunut ja kasvattajilla ja uroksenomistajilla on mahdollista käyttää samoja työkaluja ja tietolähteitä kuin jalostustoimikunnilla, kuten esimerkiksi Suomen Kennelliiton KoiraNet, Ruotsin Kennelliiton Hunddata, Norjan Kennelliiton MyDog, kansainväliset tietokannat (esim. berneillä Berner-Garde), eri rotuyhdistysten tietokannat, jne. Näidän käyttöön saa apua jalostustoimikunnilta. 

Jalostustoimikunnat toimivat neuvoa antavana ja rotujen jalostuksellisten ominaisuuksien kehitysta seuraavina toimijoina turvaten suunnitelmallisesti rodun jalostuksellinen tulevaisuus.

Jalostustoimikunnan tehtäviin kuuluu:

  • tiedottaa ja neuvoa rodun terveyden kehittymisestä
  • seurata rodun tilaa eri ominaisuuksien osalta
  • kartoittaa ja vastustaa perinnöllisiä sairauksia
  • laatia tavoite-ja toimintaohjelmia
  • huolehtia yhteydenpidosta jalostustoimikunnan ja muiden rodun harrastajien, kuten ulkomaisten rodun yhdistysten välillä.
  • Soveltaa käytäntöön myös kennelliiton ulkomuototuomariohjeistusta liioitelluista rotupiirteistä
  • vastaavat rotua koskevan mahdollisimman monipuolisen tiedon keräämisestä
  • Jalostuksentavoiteohjelman tekeminen / päivittäminen
  • Pevisa-esityksen laatiminen ja esittäminen päätettäväksi
  • Terveys- ja käyttäytymiskyselyiden tekeminen ja koosteen laadinta saadun materiaalin pohjalta
  • pyydettäessä antaa jalostusneuvontaa kasvattajille
  • julkaista rodun terveystietoja jäsenlehdessä ja nettisivuilla
  • jalostustarkastusten järjestäminen
  • kasvattajapäivien järjestäminen
  • pitää rotujärjestön hallitus ajantasalla toiminnastaan ja suunnitelmistaan
  • avustaa rotujärjestön hallitusta rodun eteen tehtävässä työssä

 

Jalostustoimikunnat noudattavat neuvoissaan, ohjeissaan ja toimissaan voimassa olevaa eläinsuojelulakia ja eläinsuojeluasetusta, Euroopan Neuvoston lemmikkieläinten jalostusta koskevaa päätöslauselmaa soveltuvin osin sekä Kennelliiton yleistä jalostuksen tavoiteohjelmaa ja jalostusstrategiaa. Jalostustoimikunta toimii rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja PEVISA-ohjelman mukaisesti.

Koiratietokantoja:

Suomi - KoiraNet
Ruotsi - SKK HundData
Viro - EKL Online
Norja - NKK DogWeb
Tanska - DKK HundeWeb

Tuontikoiran rekisteröint:
Infoa Ruokaviraston sivuilla
Infoa Kennelliiton sivuilla