Jalostuksen tavoiteohjelma

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on rotukohtainen ohjelma, jossa kuvataan rodun tausta ja aiemmat jalostustoimenpiteet, määritellään rodun sen hetkinen jalostuksellinen tila kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan ulkomailla sekä määritellään rodun jalostuksen strategiat ja toimintaohjelma strategioiden toteuttamiseksi. Suomen Kennelliitolla (SKL) on olemassa jalostuksen tavoiteohjelman mallirunko, jota tulee noudattaa rodusta käytettävissä olevan tiedon puitteissa.

JTO tai sen muutokset on käsiteltävä ja hyväksyttävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa ennen kuin ohjelma voidaan esittää SKL:n jalostustieteellisen toimikunnan hyväksyttäväksi. JTO sisältää myös rodun rotukohtaisen PEVISA-ohjelman.

Sveitsinpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelmat:

Appenzellinpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelma 2024-2028

Berninpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelma 2022-2026

Isosveitsinpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelma 2022-2026

PEVISA-ohjelma

Perinnölliset viat ja sairaudet ovat osittain tai kokonaan koiran perimän säätelemiä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat heikentävästi koiran hyvinvointiin, suorituskykyyn tai jalostuskelpoisuuteen. Vapaaehtoisuuteen perustuva perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustaminen koskee kaikkia rotuja. Jos vapaaehtoisella vastustamisella ei päästä toivottuun tulokseen, on Suomen Kennelliitolla perinnöllisille vioille ja sairauksille vastustamisohjelma (PEVISA).

Rodun PEVISA ja rotukohtaiset ehdot hyväksytään aina Kennelliitossa rotujärjestön aloitteesta.

PEVISA-ohjelman tavoitteena on:

  1. ennaltaehkäistä tai vähentää sellaisten perinnöllisten vikojen ja sairauksien leviämistä rodussa, jotka
    • alentavat koiran elinkykyä tai –toimintoja
    • aiheuttavat koiran elämänlaadun huonontumisen
    • vähentävät koiran jalostuskelpoisuutta
  2. turvata rodun geneettinen monimuotoisuus, jotta saataisiin rajoitettua haitallisten geenien leviäminen ja tuettua rodun kestävää kehitystä.