Kuolinsyytiedosto

Sennenkoirien julkinen kuolinsyytiedosto

– AVOIMUUDELLA ETEENPÄIN

(GoogleDoc), listat päivitetty 02/24

» Appenzellinpaimenkoirien kuolinsyytilasto 
» Berninpaimenkoirien kuolinsyytilasto 
» Entlebuchinpaimenkoirien kuolinsyytilasto 
» Isosveitsinpaimenkoirien kuolinsyytiedosto

# Haluatko koirasi tiedot julkiseen kuolinsyytiedostoon? 
Ilmoita tiedot julkiselle kuolinsyylomakkeelle: www-lomake 

# Haluatko muuttaa aikaisemmin luottamuksellisina ilmoittamasi koirasi kuolinsyytiedot julkisiksi?
Kuolinsyy julkiseksi (PDF)

Tiedot suositellaan täytettävän sähköisen lomakkeen kautta, mutta voit lähettää tiedot myös sähköpostin liitetiedostona (pdf) osoitteeseen sennen.terveysrahasto@gmail.com

#Terveysrahaston korvaukset koepalojen ja avaustutkimusten kuluista

» HAKEMUSKAAVAKE (sähköinen versio)


Tietojen ilmoittaminen Kennelliiton KoiraNet järjestelmään -> Ohjeet täällä


Kuolinsyiden kerääminen

Berninpaimenkoirien kuolinsyitä on kartoitettu keskitetysti Suomessa vuodesta 1995 alkaen, aluksi kaikki tiedonkeruu oli luottamuksellista. Kesästä 2005 alkaen kuolinsyykartoituskyselyyn on voinut vastata myös tiedot julkiseen käyttöön luovuttaen. Aikaisemmin vastauksensa antaneet ovat voineet luovuttaa tiedot julkisiksi lähettämällä allekirjoitetun kyselykaavakkeen, jossa mainitaan koiran nimi ja rekisterinumero sekä viitataan aikaisempaan luottamukselliseen vastaukseen. Tiedonluovutusvaltuutuksessa olevan allekirjoituksen vuoksi vastaukset toivotaan lähetettävän postitse paperiversioina. Liitteeksi toivotaan eläinlääkärintodistuksen ja/tai patologin lausunnon kopiota, mikäli sellaisia on käytettävissä. Mikäli koirasta on olemassa eläinlääkärin kirjoittama kuolintodistus, toivotaan mukaan myös siitä kopiota.

Jos koiran kuolinsyyn julkistaminen tuntuu liian vaikealta, otetaan julkiseen kuolinsyytiedostoon myös pelkkiä elinikätietoja edesmenneistä koirista. Kuolinsyykaavaketta voi käyttää tähänkin tarkoitukseen, jolloin täytetään vain koiran nimi, rekisterinumero ja syntymä- ja kuolinpäivämäärät sekä allekirjoitetaan tietojenluovutusvaltuutus. Kannattaa mainita, että haluaa julkiseksi vain koiran eliniän.  Eläinlääkärintodistus koiran kuolinpäivämäärästä on suotavaa liittää mukaan.

Julkiset tiedot mahdollistavat berninpaimenkoirien terveysjalostuksen

Julkisen tiedonkeruun merkitys on entisestään korostunut, koska berninpaimenkoirien matalahkosta 7,5 vuoden keski-iästä ja taipumuksesta syöpäsairauksiin ollaan kansainvälisestikin huolestuneita. Mahdollisimman suuri määrä julkista kuolinsyy- ja elinikätietoa on erinomainen täsmäase, jotta voidaan jalostusvalinnoilla vaikuttaa rodun keski-iän nousuun ja sairastavuuden laskuun. Kasvattajat voivat tällä tavoin välttää yhdistämästä samaa sairausriskiä mahdollisesti kantavia koiria keskenään. Samalla voimme käyttää näitä tietojamme ikään kuin kauppatavarana ja saada vaihdossa vastaavaa tietoa ulkomaisista berninpaimenkoirista toisilta yhdistyksiltä. 

Bernien keski-iän nosto 10 vuoteen!

Kaikkien kasvattajien joillakin koirilla on sellaisia elämäntarinoita, joita haluaisimme välttää. On tärkeää, että rehellistä kasvattajaa ei leimata hänen kasvateillaan ilmenneiden sairauksien vuoksi. Avoimuuden merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa. Berninpaimenkoirien kansainvälisen terveystyöryhmän tavoitteeksi asettama rodun keski-iän nosto 10 vuoteen olkoon johtotähtenämme!

Tietoja kerätään kaikista sennenroduista

Jokaisella rodulla on omat haasteena ja avoimesti niistä kertomalla, kasvattajilla on mahdollisuus tutkia jalostusyksilöiden sukurasitteita. Muiden sennenrotujen kuolinsyiden kartoitus aloitettiin vuonna 2015. Ja julkiset kuolinsyylistat julkaistiin 2018 loppuvuodesta. Kaikki kuolinsyy- ja elinikävastaukset ovat kuitenkin arvokkaita. 

Sennenkoirien terveysrahastosta voi niin kasvattaja kuin yksityinen koiranomistajakin hakea apurahaa paitsi kokonaisen koiran kuolinsyytutkimuksen kuluihin, myös vaikkapa syöpäepäilyn takia otetun koepalan tai ohutneulanäytteen tutkimuskuluihin.

Tarkoilla tiedoilla tehostetaan terveystyötä

Erityisesti syöpäsairauksissa on tärkeää saada mahdollisimman tarkka diagnoosi joko koepalojen tai koko koiran ruumiinavauksen avulla. Toisinaan kliinisten oireiden perusteella tehty diagnoosi täsmentyy tai jopa muuttuu toiseksi ruumiinavauksen tulosten valmistuttua. Joskus voidaan kasvainsairaudeksi olettaa muuta vaikeaa sairautta. Joitakin äkillisiä berninpaimenkoirien kasvainsairauksia voidaan ilman patologin tutkimusta luulla infektiosairauksiksi. Oikean tiedon saaminen mahdollisimman kattavasti rodun edustajista on erittäin tärkeää terveystyön kannalta. 

Miksi ilmoittaisin edesmenneen koirani tiedot julkiselle kuolinsyylistalle?

Tahdomme vaikuttaa rotujemme terveystilanteeseen ja elinikään tulevaisuudessa. Sen vuoksi tarvitaan tietoa menneisyydestä ja nykyhetkestä. Kuolinsyylistalle kerätään kuolinsyyn lisäksi tietoa koiran koko elinaikaisesta terveydestä ja sairauksista. 

Se oli vain kotikoira?

Ihan jokainen rotunsa edustaja kantaa mukanaan rodun perimää huolimatta siitä, mitä sillä harrastetaan tai jatketaanko sillä sukua vai ei. Jalostuksessa tulee ottaa huomioon tiedot lähisuvun terveydestä ja sairauksista mahdollisimman tarkkaan ja tässä ei voi jättää yksilöä huomioimatta antaen sille statuksen kotikoira. Sehän on kuin intohimoista palapelin rakentamista heittämällä osa palasista roskiin. 

Jokainen koira on kahden koiran, uroksen ja nartun jälkeläinen, joten jokaisen koirayksilön tiedot ovat merkityksellisiä. Mitä enemmän tietoa on käytettävissä, sen luotettavampaa se on. Koira periyttää itsensä lisäksi sen vanhempiaan, sisaruksiaan, isovanhempiaan ja niiden sukulaisia.

Miten kuolinsyytieto käsitellään ja mitä sillä tehdään?

Kun koira ilmoitetaan sähköisellä lomakkeella kuolinsyylistalle, tallentuu sen tiedot exel-tiedostoon. Koiran elinikäisen terveyden tiedot ja kuolinsyytiedot luokitellaan ja kooditetaan. Näillä koodeilla voidaan tehdä isosta kuolinsyytiedostosta erilaisia hakuja. Voidaan selvittää esimerkiksi mahalaukun kiertymään kuolleiden koirien osuus koko kuolinsyytiedoston koirista. Voidaan myös selvittää näiden koirien keskimääräinen elinikä. Samalla tavalla voidaan selvittää esimerkiksi munuaisssairauksien esiintyvyyttä ja sitä onko sairaus lisääntymässä vai vähentymässä populaatiossa. Mitä enemmän tietoa on saatavilla, sen merkityksellisemmäksi se tulee. Kuolinsyytietoa käytetään myös berninpaimenkoirien elinikäindeksien laadinnassa. Kuolinsyyt ovat julkista dataa ja listaa päivitetään yhdistyksen sivuille, josta se on kaikkien käytettävissä.

Miten koirani kasvattaja suhtautuu, jos ilmoitan koirani tiedot kuolinsyylistalle?

Koiran omistajana sinä itse päätät kaikesta koiraasi liittyvästä. Olet päätynyt valitsemaasi rotuun rakkaudesta ja tahdot varmasti jo näistä lähtökohdista edistää rodun terveyttä. Jokainen vastuuntuntoinen kasvattaja, joka tahtoo tehdä valintoja tavoitteenaan ja sydämen asianaan rodun parempi tulevaisuus, kannustaa kasvattamiensa koirien omistajia avoimuuteen. 

Eihän se ruumiinavaus ja lähetys ilmaista ole?

Joulukuussa 2023 Ruokavirastossa (Evira) koiran täydellinen ruumiinavaus maksoi noin 350 euroa. Ruokavirastossa tai Yliopistollisessa eläinsairaalassa tehdyt sennenkoiran täydelliset ruumiinavauskulut korvataan kokonaan, puoliksi terveysrahaston ja puoliksi pääyhdistyksen varoista. Mahdolliset lähetyskulut jäävät omistajalle. Sennenkoirien terveysrahastosta voi niin kasvattaja kuin yksityinen koiranomistajakin hakea apurahaa paitsi kokonaisen koiran kuolinsyytutkimuksen kuluihin, myös vaikkapa syöpäepäilyn takia otetun koepalan tai ohutneulanäytteen tutkimuskuluihin. Koira voi siis myös olla edelleen elossa. Apurahoja myönnetään kaikille neljälle sveitsinpaimenkoirarodulle.