Terveyskyselyt

Suomen Sveitsinpaimenkoirat - Finlands Sennenhundar ry:n jalostustoimikunnat keräävät eri kyselyjen avulla tietoa rotujen terveydentilasta.  Kertyvien tilastojen avulla voidaan tunnistaa tärkeitä jalostuksella vastustettavia sairauksia ja seurata rotujen terveyden kehittymistä, sekä käyttää tieotja jalostuksen tavoiteohjelman päivittämiseen.

Olethan mukana tiedon keräämisessä ja täytät koiriasi koskevat kyselyt nykyisistä sekä edesmenneistä koiristasi.  Koiran tietoja voi myöhemmin päivittää, jos muutoksia terveydessä tai käyttäytymisessä ilmenee.

Kysely ei korvaa kuolinsyytutkimusta eikä kyselystä kerry tietoja Kennelliiton terveyskyselyyn.

Terveyskyselyn vastaukset ovat luottamuksellisia. Yksittäisten koirien tai omistajien tietoja ei julkaista eikä luovuteta. Kyselyn vastauksia julkaistaan vain tilastomuodossa. Koiran omistajalla on kuitenkin mahdollisuus antaa lupa vastausten välittämiseen koiran kasvattajalle.

Kyselyyn voi vastata koiran omistaja. Vastaajan ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen.

Isosveitsinpaimenkoirien terveyskyselyt

#Avaa kysely

Kysely päivitetty 10/2023

Isosveitsinpaimenkoirien jalostustoimikunta kerää tämän kyselyn avulla tietoa rodun terveydentilasta.  Kertyvien tilastojen avulla voidaan tunnistaa tärkeitä jalostuksella vastustettavia sairauksia ja seurata rodun terveyden kehittymistä. Tilastotietoa hyödynnetään myös rodun terveyden seuraamiseen ja jalostuksen tavoiteohjelman päivittämiseen.

Berninpaimenkoirien Terveyskysely

#Avaa kysely

Berninpaimenkoirien terveyskysely on avattu 2015. Kyselyn vastauksia käytetään tilastoinnissa ja jalostuksen tavoiteohjelman päivityksissä. Vastauksia toivotaan saavan koko ajan lisää. Kyselyyn voi vastata koiran omistaja ja vastauksia voi täydentää jälkeenpäin, valitsemalla täydennys edellisen vastaukseen. Vastaajan ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen.

Berninpaimenkoirien synnytyskysely

#Avaa kysely

Synnytyskysely on avattu 2016 ja vastauksia on kertynyt 109. Kyselyn vastauksia käytetään tilastoinnissa ja jalostuksen tavoiteohjelman päivityksissä. Vastauksia toivotaan saavan koko ajan lisää. 

Entlebuchinpaimenkoira

Entlebuchien Verkkokalvon surkastumasairaus (prcd-PRA): Lähetä koiran tiedot sähköpostilla Jalostustoimikunta

Syökö koirasi sopimattomia asioita?

Avaa kysely #Kysely

Sveitsinpaimenkoirien jalostustoimikunnat ovat yhdessä aloittaneet kyselyn (03/2021), jolla pyritään keräämään tietoa, kuinka suuri ongelma esineiden syöminen ja/tai kohtausmainen nuoleminen on ja löytyykö tapauksista jotain yhdistäviä tekijöitä.

Kyselyyn toivotaan mahdollisimman monta vastausta, jotta otannasta voisi tehdä tilastoja – vaihtoehtona myös valinta, että koira ei syö sopimattomia asioita ja/tai koira ei nuole kohtausmaisesti. Tarkentavien kysymysten lisäksi kysytään kaikilta vastanneilta muutama yleinen asia koiran normaalista elämästä, ruokinnasta ja harrastamisesta.