Patellaluksaatio

POLVILUMPION SIJOILTAANMENO (PATELLALUKSAATIO)

Polvilumpion sijoiltaanmeno johtuu reisi- ja sääriluun virheasennosta. Kyseiset virheasennot aiheuttavat polvilumpioon sivusuuntaisen voiman (länkisäärisellä sisäsivua päin ja pihtikinttuisella ulkosivua päin), joka vetää polvilumpion pois paikoiltaan. Polvilumpion sivusiteet pitävät lumpiota paikoillaan lievemmissä virheasennoissa, mutta aikaa myöten nekin venyvät ja polvilumpio alkaa mennä sijoiltaan. Tämän vuoksi jalostukseen käytettävien koirien polvet pitää tutkia myös yli kolmevuotiaana. Polvilumpion sijoiltaanmenoa lisäävät lisäksi niukat takakulmaukset ja polvinivelen telauran mataluus. Patellaluksaatiota esiintyy suhteellisen runsaasti kääpiöroduilla ja sellaisilla suuremmilla roduilla, joilla on suora takajalka. Vika on periytyvä.

Jalostuksessa tulisi suosia takaapäin katsottaessa suoraraajaisia, ei länkisäärisiä eikä pihtikinttuisia, sekä hyvin kulmautuneita, terveeksi tutkittuja yksilöitä.

Vuoden 2018 alusta alkaen voimassa olevassa PEVISA-ohjelmassa suljetaan pois jalostuksesta 2-asteen ja sitä huonomman polvilausunnon saaneet koirat ja 1-asteen polvilausunnon saaneelle koiralle pitää partneriksi valita terve PL 0 koira. Kennelliiton ohjeen mukaan koiran on oltava vähintään 12 kk:n ikäinen polvilumpioluksaatiotutkimusta tehtäessä. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Koska rodun PEVISA-ohjelmaan on kirjattu vaatimus polvilausunnosta, pitää vanhentunut lausunto uusia ennen seuraavaa astutusta. Yli kolmevuotiaalle koiralle annettu lausunto on voimassa pysyvästi. Poikkeuksena tähän vaatimukseen on, että ulkomaalaiselta koiralta riittää yksi polvilausunto.

Rodun kotimaassa Sveitsissä, jalostukseen käytettävät koirat tutkitaan polvien osalta, mutta esim. Saksassa polvitutkimus ei ole pakollinen.

Patellaluksaation takia kirurgisesti operoitua koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

Lähde: Appenzellinpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelma