Monimuotoisuuskartoitus

MIKÄ MYDOGDNA?

MyDogDNA koiran DNA-kartoituksen avulla jokainen koiranomistaja voi kurkistaa lemmikkinsä perimässään kantamiin ominaisuuksiin helpommin kuin koskaan aikaisemmin. Maailman ensimmäinen koiran perimänlaajuinen DNA-kartoitus MyDogDNA PASS™ auttaa testaamaan kerralla lukuisia koirilla tavattuja perinnöllisiä sairauksia ja ulkomuodon periytymiseen liittyviä ominaisuuksia tuoden lisäksi tietoa niin yksittäisen koiran kuin rodunkin sisäsiittoisuudesta.

Globaalin DNA-tietokannan päälle rakennettu, erityisesti rotukoirien jalostuksen avuksi suunniteltu, koirien parinmuodostustyökalu MyDogDNA Breeder™, auttaa kasvattajaa välttämään sisäsiitosta ja vähentämään rodun perinnöllistä sairaustaakkaa.

MyDogDna-testin avulla voidaan seurata ja parantaa monimuotoisuutta, sen avulla voidaan nähdä ja tuoda yhteen eriperimäisiä koiria ja siten ehkäistä resessiivisten tautien ilmenemistä säilyttäen samalla rodun ulkoasulle ja käyttötarkoitukselle arvokkaat geenimuodot.

Kasvattajilla ja rotuyhdistyksillä on monimuotoisuuden säilyttämiseksi ollut tähän saakka työkaluinaan lähinnä sukusiitoskerroin, sukukatokerroin ja tehollisen populaation koko. Nämä ovat kuitenkin vain laskennallisia arvioita, kun taas MyDogDNA tuo tiedon koko perimänlaajuisesta monimuotoisuudesta yksilötasolla ja rodun sisällä ja rodun eri populaatioissa. Jotta monimuotoisuutta voidaan tarkastella rodun sisällä, tarvitaan toki suuri määrä näytteitä. Mitä enemmän saamme kerättyä näytteitä, sen parempi käsitys meille muodostuu rotujemme perimän monimuotoisuudesta.

Testipaketti ei sisällä aivan kaikkia eri koirille kehitettyjä geenitestejä, esimerkiksi berneillä käytettyjä DM- ja vWD-geenitestejä tai vaikkapa uutta HS-ennakkotestiä tai Saksassa kehitettyä ikätestiä. Olemme toivoneet testipakettiin mukaan DM-testiä, ja sen osalta olisi hienoa saada mukaan molemmat tunnetut mutaatiot. Yleisesti ottaen kantajuusfrekvenssejä ei raportoida ennen kuin rodussa on 100 koiran testattu otanta, joten katsotaan mitä tulevaisuus tuo.
Genoscoperin tutkijat käsittelevät kaikkien koirien testitulokset yksilöllisesti ja tarkasti. Jokaiselle koiralle raportoidaan testin tulokset rodussa tunnettujen sairauksien osalta. Jotta tulokset tarkentuisivat, tarvitaan riittävä otos testattuja koiria. Mitä enemmän testattuja koiria rodun sisällä on, sen tarkempia tulokset tulevat olemaan.

 
Perimänlaajuisen kartoituksen, perinnöllisten sairauksien testikokonaisuuden, töpöhäntätestin (huomio tuontientlebuchit!) yms. väri-, kokotestien lisäksi MyDogDNA-passi sisältää myös virallisen ISAG-standardin mukaisen DNA-tunnisteen, kunhan näytteen on ottanut virallinen näytteenottaja (esim. eläinlääkäri tai kennelneuvoja).
Koiran omistaja saa käyttäjäprofiilin ja koiraprofiili MyDogDNA-tietokannassa ja mahdollisuuden käyttää MyDogDNA Breeder-työkalua, jonka avulla voit etsiä jalostuskumppania ja arvioida jalostusvalintojen vaikutusta pentueen ja rodun geneettiseen terveyteen.

MyDogDNA-testiä kannattaisi hyödyntää jatkossa myös esimerkiksi tuontikoiraa tai tuontispermaa suunniteltaessa, jolloin voitaisiin jo ennalta tutkia, onko kaavaillulla tuonnilla riittävän erilainen perimä omiin linjoihin nähden.

MYDOGDNA-PASSI SISÄLTÄÄ:

  • Perimänlaajuisesti kartoitettu sisäsiittoisuus niin yksilön kuin rodun osalta
  • Tietoa rodun yksilöiden perimän eroavaisuuksista
  • Kansainvälisen ISAG-standardin mukainen koiran DNA-tunniste esim. pentujen polveutumisen määrittämiseksi
  • Yli 100 koirilla tunnettua perinnöllistä sairautta sisältävä testikokonaisuus
  • Kennelliittojen tuontikoirilta edellyttämä töpöhäntätesti sekä tietoa lukuisten muiden ulkoisten ominaisuuksien periytymisestä (esim. koko, väri, turkin laatu), sisältäen töpöhäntätestin.(Huomio tuontientlebuchit!)
  • Käyttäjäprofiili ja koiraprofiili MyDogDNA-tietokannassa (voit itse päättää, kenelle jaat koirasi tulokset)
  • MyDogDNA Breeder- testattujen koirien parinmuodostustyökalu, jonka avulla voit etsiä jalostuskumppania ja arvioida jalostusvalintojesi vaikutusta pentueen ja rodun geneettiseen terveyteen

Lue lisää: www.mydogdna.com