PRCD-PRA

Verkkokalvon surkastumasairaus

prcd-PRA on entlebuchinpaimenkoiran autosomaalinen resessiivisesti periytyvä verkkokalvon valoa aistivien solujen, sauvat ja tapit (rod, cone), surkastumasairaus, joka entlebucheilla puhkeaa yleensä 3-6 vuoden iässä. 
Omistaja huomaa, ettei koira näe hyvin hämärässä tai pimeässä. Ensin tuhoutuvat sauvasolut, jotka toimivat juuri hämärässä näön apuna. Kun sairaus etenee tappisolutkin heikkenevät ja lopulta kuolevat, on sokeutuminen väistämätön ainakin suurella osalla sairastuneista. Parantavaa tai sairautta hidastavaa hoitoa ei ole keksitty. Kokemusten mukaan useimmat PRA-sairaat entlebuchit menettävät näkökykynsä kokonaan 6-8 ikävuoteen mennessä. Entlebucheilla sairauden eteneminen on hidasta, joissain tapauksissa koiralla on vielä jonkunlainen näkökyky myöhemmälläkin iällä.

Tutkijat ovat löytäneet koirilta useita eri PRA-muotoja, ja kehittäneet geenitestejä virheen löydyttyä. Testit ovat paitsi sairauden tunnistamismenetelmiä oireettomallekin koiralle, niin myös tärkeitä apuvälineitä koiranjalostuksessa. DNA-testillä selviää onko koira vapaa, kantaja tai sairas prcd-PRA:n suhteen. Testi voidaan tehdä karva-, poskisolu- tai verinäytteestä.  

Resessiivisesti periytyvä = väistyvästi periytyvä: sairastuakseen virhegeenin pitää tulla molemmilta vanhemmilta, jotka voivat itse olla oireettomia kantajia

prcd = progressive rod cone degeneration

Lisätietoa testaamisesta:
www.optigen.com/opt9_test_pra_entle.html

 

Suomalaisten entlebuchinpaimenkoirien PRA-geenitestituloksia (googleSheet)
(prcd Mutation Test for PRA)

 

Lähetä koirasi tiedot listalle: entlebuch@sennenkoirat.net