Sennen-lehden historia

Sennen-lehti on Suomen Sveitsinpaimenkoirayhdistyksen jäsenlehti

Ensimmäinen Sennen-lehti (Sennen Koira - Hunden) ilmestyi loppuvuodesta 1969. Heti seuraavasta vuodesta alkaen se on ilmestynyt neljä kertaa vuodessa: keväällä, kesällä, syksyllä ja jouluna. 

Lehden sivumäärä oli alkuaikoina vaatimattomat 14, mutta vuosi vuodelta lehti kasvoi ja 2000-luvulla tehtiin jopa satasivuista Sennen-lehteä. Lehden painopaikka on vaihdellut pääkaupunkiseudulta Ouluun, nykyään lehti painetaan Vaasassa, Waasa Graphics Oy:n toimesta. 

Sennen-lehti elää vahvasti ajassa ja on vuosien varrella uudistanut ilmettään useampaan otteeseen. Ulkonäöllisesti lehden historian ensimmäinen suuri muutos tapahtui 1980-90-lukujen taitteessa, kun lehteä alettiin julkaista uudessa B5 koossa. Tätä ennen lehti oli mitoiltaan pienempi. Seuraava mullistus koettiin vuonna 2006, kun lehti alkoi ilmestymään A4 koossa ja kokonaan värillisenä.

Toinen sisällöllinen muutos tapahtui samoihin aikoihin, kun lehdessä vuosittain julkaistujen näyttelyarvostelujen sijaan alettiin koota erilistä tilastonumeroa. Ensimmäinen Tilastonumero ilmestyi vuonna 1991. Vuosittain ilmestyneessä Tilastonumerossa esiteltiin kootusti edellisen vuoden näyttely-, terveys-, pentue-, luonnetesti-, ja palveluskoiratulokset. Toistaiseksi viimeinen Tilastonumero ilmestyi kesällä 2014. Vuodesta 2015 Tilastonumeron materiaali on löytynyt yhdistyksen sivuilta sekä Kennelliiton ylläpitämästä Koiranet-jalostustietokannasta. 

Sennen-lehden materiaalin tekevät yhdistyksen jäsenet. Myös lehden taittotyö tehtiin yhdistyksen voimin kunnes ulkoistettiin yhdistyksen ulkopuoliselle taittajalle 2000-luvulla. Alkuaikoina kirjoituskoneella kirjoitetut, valmiiksi asetellut sivut pienennettiin painossa A4-koosta A5:een. Sitten taitto muuttui saksitaitoksi, jossa paino latoi tekstit palstoiksi, jotka saksilla ja liimalla "taitettiin" sivuiksi. Tietotekniikan yleistyessä toimituskunta taittoi alkuun lehden itse Pagemaker-ohjelmalla, kunnes toimeen palkattiin ulkopuolinen taittaja. Nykyään taitosta huolehtii ammattilainen, joka yhdessä päätoimittajan kanssa kokoaa lehden noin 80 sivuiseksi kokonaisuudeksi neljä kertaa vuodessa.

Sennen-lehden päätehtävä on toimia jäsentensä äänenkannattajana ja koiriensa puolestapuhujana, eikä tämä tehtävä ole muuttunut vuosien varrella. Lehden sisältö ja aiheet ovat nekin pysyneet samansuuntaisina. On terveyttä ja sairautta koskevia artikkeleita, faktaa sennenkoirista, tietoa jalostuksesta, jäsenistön omakohtaisia kokemuksia, tapahtuia, tuloksia ja kuulumisia maailmalta. Asiapitoisen annin lisäksi lehteen mahtuu kevyempiäkin aiheita, muun muassa Ystäväkirja-sarja, jossa esitellään varttuneempia sennenkoiria sekä Huvikummussa tapahtuu, jossa arjestaan Savon sydämessä kertovat entlebuch Gismo ja kirjurinsa Tarja. 

Sennen-lehti on myös yhdistyksen virallinen tiedotuskanava internet- ja Facebook-sivujen ohella. Yhdistyksen ja alajaostojen päätökset, tiedotukset, aktiviteetit, leirit, kokeet, kevät- ja syyskokousten tiedotteet löytyvät lehdestä. Vaikka muuttuva maailma on tuonut yhdistyksellekin uusia yhteydenpitokanavia jäsenistöönsä, kuten Facebook, lehti on säilyttänyt asemansa odotettuna lukupakettina. Sennen-lehti on palkittu kahteen kertaan Kennelliiton rotujärjestölehtikilpailussa 1990-luvun puolivälissä ja vuonna 2014.

Vuosina 2013-2020 lehden päätoimittajana on toiminut Natalia Rehbinder ja vuosina 2016-2020 taittajana on toiminut Fiia Åkerblom.

Vuoden 2021 päätoimittajana toimi Maija Kallinen ja vuodella 2022 valittiin erillinen lehtitoimikunta.