Etusivu » Tapahtumakalenteri » 20.3.2022 Kevätkokous

Kevätkokous 2022

Ennakkoilmoittautuminen kaikille kokoukseen osallistujille 16.3.2022 kello 20:00 mennessä.: ILMOITTAUDU

Ilmoittautuneille lähetetään la 19.3.2022 klo 18.00 mennessä sähköpostiin äänestysohjeet sekä linkki, jolla pääsee liittymään kokoukseen.


Paikka: Teivon ravikeskus / Zoom

Aika: 20.3.2022 klo 13:00

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Kokouksen asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

5. Esitetään edelliseltä tilikaudelta yhdistyksen toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase; jalostustoimikuntien toimintakertomukset; terveysrahaston toimintakertomus; alajaostojen toimintakertomukset sekä toiminnantarkastajien lausunto

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto tai toiminnantarkastajien lausunto mahdollisesti antavat aihetta

8. Päätetään Terveysrahaston sääntömuutosehdotuksesta, jossa mm.muutetaan toimikunnan jäsenten määrää sekä toimikautta. (Sääntömuutosehdotus alla, muutokset punaisella)

 1. Rahaston tarkoituksena on suomalaisten sveitsinpaimenkoirien terveyden ja pitkäikäisyyden edistäminen kehittämällä ja tukemalla sveitsinpaimenkoirilla esiintyvien sairauksien tutkimusta, sairauksien ennaltaehkäisemistä ja vähentämistä. 
 2. Johtokunta nimeää kolmeen ensimmäiseen apurahatoimikuntaan kerrallaan kahdeksi vuodeksi kolme jäsentä, joista yksi on jalostustoimikunnan jäsen, yksi sveitsinpaimenkoirakasvattaja ja yksi henkilö 40-vuotisjuhlakirjan alkuperäisestä toimikunnasta. Rahaston jatkaessa toimintaansa kolmen kauden jälkeen johtokunta nimeää apurahatoimikuntaan yhden jalostustoimikunnan jäsenen ja kaksi sveitsinpaimenkoirakasvattajajäsentä.  Johtokunta nimeää rahastoon neljä (4) jäsentä kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan, joista kaksi (2) on vuosittain erovuorossa.
 3. Apurahoja myönnetään
  a. ulkopuolisten asiantuntijoiden ja luennoitsijoiden palkkioihin
  b. kuolinsyytutkimuksiin
  c. syöpä- ja muiden sairauksien selvitystyön tukemiseen ja kartoittamiseen sekä
  d. muuhun perusteltuun sveitsinpaimenkoirien terveyttä edistävään tarkoitukseen.
 4. Rahasto tukee vuonna 1995 aloitettua sveitsinpaimenkoirien kuolinsyykartoitusta maksamalla puolet koiran patologisesta tutkimuksesta. Tuen maksamisen edellytyksenä on, että tutkimuslausunto toimitetaan julkiseen kuolinsyykartoitukseen.
 5. Apurahoja ja tukea koiran patologiseen tutkimukseen myönnetään hakemuksesta. Apurahojen lukumäärää ja jaettavaa summaa ei ole määritelty. Hakemuksesta tulee ilmetä anotun summan suuruus ja käyttötarkoitus.
 6. Pitkäikäisyyden edistämiseksi rahasto myöntää hakemuksesta kunniamainintoja kasvattajille, joiden kasvattamassa pentueessa on vähintään neljä koiraa saavuttanut yhdeksän vuoden iän.  Kunniamainintoja myönnetään myös takautuvasti. 
 7. Hakemukset osoitetaan Suomen Sveitsinpaimenkoirat – Finlands Sennenhundar ry:n apurahatoimikunnalle, viimeistään vuoden kuluttua apurahan kohteena olevan laskun päiväyksestä.
 8. Rahasto perustetaan kuudeksi (6) vuodeksi, jona aikana se voi jakaa pääomansa kokonaan. Tämän jälkeen toimintaa voidaan jatkaa yhdistyksen johtokunnan päätöksellä, mikäli rahastossa on edelleen jaettavia varoja tai rahastoon on saatu ja saadaan edelleen kerättyä pääomaa lahjoitusten ja muiden toimenpiteiden kautta. Toiminnan päättyessä koko rahaston pääoma on käytettävä rahaston sääntöjen edellyttämiin tarkoituksiin.
 9. Rahaston toiminnan tukemiseksi toivotaan lahjoittajien kartuttavan rahaston varoja sopiviksi katsomillaan summilla.

9. Ukrainan hätäavustus. Johtokunta ehdottaa avustusta noin 1e/maksava jäsen budjetoituna vuodelle 2022, eli kokonaissummana 1000e. Avustuskohteina ehdotamme  1) Ukrainan kennelliitto ja/tai  2) SPR kriisirahasto

10. Muut asiat

11. Kokouksen päättäminen