Etusivu » Tapahtumakalenteri » 28.3.2021 Kevätkokous

Kevätkokous

Aika: 28.3.2021 klo.13.00

Paikka: Teivon Ravikeskus, Velodromintie 2, 33420 Ylöjärvi 

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Esitetään edelliseltä tilikaudelta yhdistyksen vuosikertomus, tuloslaskelma ja tase; jalostustoimikuntien vuosikertomukset; terveysrahaston vuosikertomus; alajaostojen vuosikertomukset sekä tilintarkastajan että toiminnantarkastajan lausunto
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto tai tilintarkastajien lausunto mahdollisesti antavat aihetta
8. Berninpaimenkoirien PEVISA-ohjelma ehdotus (kohta 1 tai 2) ajalle 1.1.2022 –31.12.2027:
Perusosio molempiin vaihtoehtoihin:
Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla virallinen lonkka- ja kyynärnivelten kuvauslausunto. Lonkka- ja kyynärnivelten kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk *.

Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 60 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään
kuitenkin kokonaisuudessaan.
Vaihtoehto 1)
Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1.
Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.
Kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
Vaihtoehto 2)
Rekisteröinnin raja-arvo on kyynärniveldysplasian aste 1.
Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti
yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon on oltava astutushetkellä vähintään 101.
D-lonkkaisten kohdalla yhdistelmän yhteenlaskettu indeksi on oltava vähintään 101 tai parempi.
Kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

Jos tuontikoiralle tai ulkomaiselle urokselle ei ole määritelty BLUP-indeksiä, tulee C-lonkkaiselle käyttää vain A- tai B-lonkkaista parituskumppania ja kyynärniveltuloksen 1 saaneelle koiralle 0-tuloksen saanutta parituskumppania.

* PEVISA-ohjelmaan liittyvät kuvauksen ikärajat ulkomaisissa lonkkalausunnoissa (JTT 3/2018)

https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/koiran-terveystutkimukset/lonkka-ja-kyynarnivellausunnot-annetaan-rontgenkuvista

9. Muut asiat
10. Kokouksen päättäminen