Terveysrahaston säännöt

  1. Rahaston tarkoituksena on suomalaisten sveitsinpaimenkoirien terveyden ja pitkäikäisyyden edistäminen kehittämällä ja tukemalla sveitsinpaimenkoirilla esiintyvien  sairauksien  tutkimusta,  sairauksien  ennaltaehkäisemistä  ja vähentämistä.
  2. Johtokunta nimeää rahastoon neljä (4) jäsentä kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan, joista kaksi (2) on vuosittain erovuorossa.
  3. Apurahoja myönnetääna. ulkopuolisten asiantuntijoiden ja luennoitsijoiden palkkioihinb. kuolinsyytutkimuksiinc. syöpä- ja muiden sairauksien selvitystyön tukemiseen ja kartoittamiseen sekäd. muuhun perusteltuun sveitsinpaimenkoirien terveyttä edistävään tarkoitukseen.
  4. Rahasto tukee vuonna 1995 aloitettua sveitsinpaimenkoirien kuolinsyykartoitusta maksamalla puolet  koiran patologisesta tutkimuksesta.  Tuen maksamisen edellytyksenä on, että tutkimuslausunto toimitetaan julkiseen kuolinsyykartoitukseen.
  5. Apurahoja ja tukea koiran patologiseen tutkimukseen myönnetään hakemuksesta. Apurahojen lukumäärää ei ole määritelty. Maksimikorvaussumma ruumiinavauksessa on 350e/koira josta on mahdollista joustaa harkinta perustaisesti erillistä hakemusta vastaan. Hakemuksesta tulee ilmetä anotun summan suuruus ja käyttötarkoitus.
  6. Pitkäikäisyyden edistämiseksi rahasto myöntää hakemuksesta kunniamainintoja kasvattajille,  joiden kasvattamassa pentueessa on vähintään neljä koiraa saavuttanut  yhdeksän vuoden iän.  Kunniamainintoja myönnetään myös takautuvasti.
  7. Hakemukset osoitetaan Suomen Sveitsinpaimenkoirat – Finlands Sennenhundar ry:n terveysrahastolle, viimeistään vuoden kuluttua apurahan kohteena olevan laskun päiväyksestä.
  8. Rahasto perustetaan kuudeksi (6) vuodeksi, jona aikana se voi jakaa pääomansa kokonaan. Tämän jälkeen toimintaa voidaan jatkaa yhdistyksen johtokunnan päätöksellä, mikäli rahastossa on edelleen jaettavia varoja tai rahastoon on saatu ja saadaan edelleen kerättyä pääomaa lahjoitusten ja muiden toimenpiteiden kautta.Toiminnan päättyessä koko rahaston pääoma on käytettävä rahaston sääntöjen edellyttämiin tarkoituksiin.
  9. Rahaston toiminnan tukemiseksi toivotaan lahjoittajien kartuttavan rahaston varoja sopiviksi katsomillaan summilla.

Säännöt hyväksytty Kevätkokouksessa 19.3.2023

Alkuperäiset säännöt hyväksytty syyskokouksessa 2005