Etusivu » Uutiset » Appe JTO ja PEVISA

Appenzellien rotukohtaisesta Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmasta vuosille 1.1.2024-31.12.2028  (PEVISA) äänestettiin kevätkokouksessa 19.3.2023. 

 
Appenzellinpaimenkoirien PEVISA-ohjelman määräykset 1.1.2024-31.12.2028 
 
  1. Astutushetkellä pentueen vanhemmista tulee olla Suomen Kennelliiton hyväksymät lonkka- ja kyynärnivelkuvauslausunnot sekä polvitutkimuslausunto.
  2. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C, sekä kyynärnivellausunto raja-arvona 1 ja polvilausunto raja-arvona 1.
  3. Koiralle, jonka kyynär- tai polvilausunto on 1, tulee partneriksi käyttää ainoastaan 0/0 tuloksen saanutta koiraa.

PEVISA-Ohjelma

Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) päivitys ajalle 1.1.2024-31.12.2028 hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa 26.4.2023. Päivitetty JTO on luettavissa : Täältä

Jalostuksen tavoiteohjelma