Etusivu » Uutiset » Toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa

Suomen Kennelliitto on myöntänyt poikkeusluvan PEVISA ehdoista poikkeamiseen ulkomaisille uroksilla tehtäviin astutuksiin. Tämä poikkeuslupa koskee vain lonkka- ja kyynärnivelten kuvausikää, joka vaihtelee eri maissa ja on useassa maassa alempi kuin Suomen virallinen kuvausikä 18 kk. Ja huomaattehan, ei koske Suomeen aikuisena tuotuja koiria, joilla on kotimaassaan kuvaustulos. Näille tulee edelleen hakea poikkeuslupa. 

Pahoittelut aiemmasta virheellisestä tiedosta!

Suomen Kennelliitos hallituksen päätös: 

"Jos tuontikoira on saanut alkuperämaassaan virallisen lonkka- ja/tai kyynärnivellausunnon ennen rodun suomalaisten PEVISA-ehtojen mukaista kuvausikää, voidaan muilta osin Kennelliiton ehdot täyttävä tulos rotujärjestön puollon perusteella hyväksyä pentueen rekisteröintiin.

Ulkomaisten jalostusurosten viralliset lonkka- ja kyynärkuvauslausunnot hyväksytään pentueen rekisteröintiin, vaikka koira olisi kuvaushetkellä ollut nuorempi kuin rodun PEVISA-ohjelma edellyttää. Lausunnon on muilta osin oltava Kennelliiton ohjeiden mukainen ja tuloksen rodun PEVISA-ehtojen mukainen."