Etusivu » Uutiset » VUODEN HARRASTUSKOIRAKILPAILUJEN SÄÄNTÖEHDOTUKSET

Ehdotus Vuoden Harrastuskoirakilpailujen säännöiksi.

  

Taustaa

Yhdistyksemme on palkinnut vuoden aikana menestyneitä sennenkoirakoita useassa eri harrastuslajissa ja kunkin lajin osalta on ollut omat säännöt. Nämä säännöt ovat poikenneet toisistaan esimerkiksi osallistumisvaatimusten osalta. Joissakin lajeissa ei ole ollut lainkaan kirjallisesti määritetty osallistumisvaatimuksia. Myös pistelaskusäännöt ovat perusteiltaankin poikenneet toisistaan olennaisesti.

Eri harrastuskoirakilpailuissa on aiemmin muutoksia tehty hallituksen kokouksen päätöksellä eikä yhdistyksen vuosikokouksessa. Lisäksi asiasta on kuultu etukäteen yhdistyksen jäseniä yleensä alajaostojen kautta. Sääntömuutosten tekemisestä ei kuitenkaan ole erikseen kirjattu mihinkään ohjetta.

 

Esityksen pääsisältö

Tarkoituksena on nyt koota kaikkien harrastuslajien osalta säännöt yhteen pakettiin. Tällöin kaikkia lajeja koskevat yhteiset osiot eli osallistumisoikeutta, tulosten toimittamista ja sääntöjen muuttamista koskevat osiot ovat kaikille itsenäisille lajikilpailuille yhteiset. Kunkin lajin kohdalla määritetään erikseen tälle lajille omat pistelaskusäännöt.

Muodostamme siis yhden dokumentin ”Vuoden Harrastuskoirakilpailut”, jossa on eri lajikilpailujen yhteiset sääntöosat ja kunkin lajikilpailun omat itsenäiset pistelaskusäännöt. Yhdistyksemme ei siis jatkossakaan jaa palkintoa ”Vuoden Harrastuskoiralle” vaan erikseen kussakin lajissa (eli esimerkiksi Vuoden Tokokoira-palkinnon ja Vuoden Vesipelastuskoira-palkinnon).

Pistelaskusääntöjä tehtäessä on haluttu lisäksi yhtenäistää sääntöjä näiltäkin osin siinä määrin kuin se on mahdollista. Lajit poikkeavat toisistaan monessa kohdin, joten tämä näkyy väkisinkin myös pistelaskusääntöjen eroissa tietyiltä osin.

Pistelaskusäännöissä samalla tavalla on määritetty mm:

 • - Arvokilpailuista saa pisteitä siinä mitassa kuin niitä ko. lajeissa järjestetään.
 • - Arvokilpailuista korkeimmat pisteet saa kansainvälisistä kilpailuista, sitten SM-kokeista, sitten Sennen-mestaruuskokeista ja vähiten lisäpisteitä saa piirimestaruuskokeista
 • - Tasapistetilanteita varten samat säännöt (poikkeuksena osin agility)
 • - Lisäpisteitä ei saa valioarvosta, koulutustunnuksista eikä luokkanousuista

NoseWorkista tuli Kennelliiton alainen virallinen laji 1.1.2020. Siten haluttiin perustaa oma Vuoden NoseWork-kilpailu myös tätä lajia varten yhdistyksellemme. Vuoden Pelastuskoirakilpailun sääntömme oli myös vanhentunut ja sitä haluttiin uudistaa voimakkaasti.

 

Aiempi kuuleminen

Näitä sääntömuutoksia laativat alkuvuodesta 2020 yhdistyksen toko- ja rally-tokovastaava Vesa Kallio, agilityvastaava Sonja Pajalin, muiden lajien koulutusvastaava (ja yhdistyksen puheenjohtaja) Ari Ruuska sekä jäsenet Heli Herranen ja Anu Perttunen. Tehty sääntömuutosehdotus laitettiin kommentointikierrokselle 29.2.2020 kaikkien alajaostojen puheenjohtajille, jotta nämä kuulevat asiassa omia jäseniään.

Yhdistyksen johtokunta määräsi kuulemisen jälkeen, että em. henkilöt jatkavat ehdotuksen työstämistä ja tekevät parannetun version sääntömuutosehdotuksesta.

Kommentteja saimme yhteensä kuudelta yhdistyksemme jäseneltä. Kommenteissa itse perusuudistusta pidettiin hyvänä. Tietyissä yksityiskohdissa ehdotettiin kuitenkin muutoksia. Suuri osa muutosehdotuksista johti ehdotuksemme päivittämiseen. Muutoksia tuli sen verran olennaisessa määrin, että katsottiin tarkoituksenmukaiseksi suorittaa uusi kuuleminen.

 

Olennaisimmat muutokset verrattuna edellisessä kuulemisessa esiteltyyn versioon

 • - Yleisen osion (osallistumisoikeus, tulosten toimittaminen ja sääntöjen muuttaminen) tekstejä selkeytettiin
 • - Tulosten julkaisulle asetettiin määräaika (tammikuun 31. päivä)
 • - Sääntömuutoksen osalta lisättiin vaatimus siitä, että myös yhdistyksen nettisivuille tulee asiasta laittaa ilmoitus. Tämä palvelee etenkin niitä yhdistyksen jäseniä, jotka eivät ole minkään alajaoston jäseniä ja mahdollistaa heillekin asian kommentoinnin.
 • - Lisättiin jokaisen lajin kohdalle määritys siitä mitä tehdään tasatilanteissa
 • - Lisättiin pistelaskusääntöihin täsmennys, että sijoittumisesta arvokisoissa saa pisteitä sijoittuessaan omassa luokassaan. Ei tarvitse siis sijoittua esim. Tokossa korkeimman luokan top kolmoseen vaan vastaavat lisäpisteet saa myös vaikkapa alokasluokassa sijoittumisesta SM-kokeessa.
 • - Koiratanssikilpailuun lisättiin lisäpisteet piirimestaruuskisoista ja kv-kilpailuista
 • - Vesipelastuskilpailun pisteitä soveltuvuuskokeen osalta korotettiin
 • - Yhtenäistettiin eri lajien pistelaskusääntöjä siinä, että myös Tokon osalta lasketaan viiden parhaan kokeen/kilpailun tulokset (eikä kolmen). Sen sijaan Koiratanssissa ja NoseWorkissa lasketaan kolmen parhaan kokeen tulokset, koska näissä lajeissa valtakunnallisesti järjestetään (ainakin toistaiseksi) vain vähän kokeita.
 • - Aiemmassa ehdotuksessa arvokisojen pisteytys oli hyvin erilaista eri lajeissa. Esimerkiksi Tokossa arvokisoista olisi suhteessa saanut huomattavasti pienemmät lisäpisteet kuin vaikkapa rally-tokossa. Uudessa sääntöehdotuksessa yhtenäistettiin samankaltaisten lajien Tokon, rally-tokon, koiratanssin ja NoseWorkin arvokisapisteytystä (prosentuaalisesti suhteutettuna lisäpisteet ovat samalla tasolla). Sen sijaan agilityssä on selvästi korkeimmat arvokisalisäpisteet suhteutettuna johtuen siitä, että laji on muita huomattavasti enemmän harrastettu ja kilpailumuotoisuus on lajissa muita harrastuslajeja suurempi. Hieman isommat lisäpisteet on myös pk-lajeissa ja vesipelastuksessa johtuen siitä, että näissä lajeissa arvokilpailuissa kilpaillaan vain lajin ylimmässä luokassa ja näiden lajien peruspisteet ovat kohtalaisen matalat, jolloin arvokisapisteet ovat herkästi suhteessa korkeat.
 • - Vuoden Agilitykoirakilpailussa muutokset
  • o Lisäpisteet sijoittumisesta Sennenmestaruuskilpailussa
  • o Poistettiin maininta siitä, että SM tai kv-kokeissa sijoittumisesta saisi suoraan Vuoden Agilitykoiran tittelin. Sen sijaan näissä kilpailuissa sijoittumisesta saa erittäin suuret lisäpisteet.
  • o Lisäpisteet osallistumisoikeuden saavuttamisesta saa lisäpisteet myös kv-arvokisoista eikä vain SM-kilpailusta
  • o Pistelaskusääntöä tasatuloksen osalta täsmennettiin

 

Sääntöjen voimaanastuminen

Vain yksi henkilö edellisessä kuulemisessa otti kantaa sääntöjen voimaanastumisen ajankohtaan. Hän halusi, että säännöt tulisivat voimaan vasta vuoden 1.1.2021 alusta. Pitkällisen pohdinnan jälkeen sääntömuutosehdotusta laativa toimikunta päätyi siihen, että edelleen esitämme sääntöjen tulevan voimaan jo takautuvasti eli 1.1.2020 alkaen. Perusteina tähän ovat:

 • - Suurin osa koe- ja kilpailuvuodesta on edelleen edessä siinä vaiheessa, kun säännöt astuisivat voimaan. Koronaviruksen takia kokeita ja kilpailuja on voitu järjestää tämän vuoden aikana vain ajalla 1.1.-12.3.2020. Siten käytännössä näiden sääntöjen takautuvuus vaikuttaa varsin lyhyen ajanjakson osalta
 • - Vuoden NoseWork-kilpailu tulisi joka tapauksessa uutena lajina voimaan 1.1.2020 alusta.
 • - Vuoden Pelastuskoirakilpailun osalta vanhat säännöt olivat olennaisesti vanhentuneet ja näiden osalta myös on selvä tarve uudistaa säännöt jo vuoden alusta lukien
 • - Pistelaskusääntöihin muiden lajien osalta ei olennaisia muutoksia ns. peruskokeiden/kilpailujen osalta ole juuri määritetty. Arvokilpailut järjestetään joka lajissa vasta näiden sääntöjen hyväksynnän jälkeen. Arvokilpailujen pistelaskuissa on olennaisia muutoksia näissä säännöissä.

Toivomme vastaajilta ja etenkin jokaiselta alajaostolta kannanottoa siihen, että voivatko nämä säännöt mielestänne tulla voimaan jo 1.1.2020 alkaen.

 

 

*************************************************************************************************

 

Suomen Sveitsinpaimenkoirat – Finlands Sennenhundar ry.

 

Vuoden Harrastuskoira -kilpailut

Nämä säännöt astuvat voimaan 1.1.2020.

Näissä säännöissä määritetään osallistumisoikeus ja tulosten toimittamiseen liittyvät asiat Suomen Sveitsinpaimenkoirien Vuoden Agility-, Koiratanssi-, NoseWork-, Palvelus-, Pelastus-, Rally-toko-, Toko- ja Vesipelastuskoirakilpailuissa.

 

Osallistumisoikeus

Vuoden Harrastuskoirakilpailussa pisteitä saa koirakon hyväksytyistä tuloksista Suomen Kennelliiton, SPKL:n ja Pelastuskoiraliiton myöntämissä virallisissa kokeissa/kilpailuissa sekä FCI:n alaisista kansainvälisistä arvokisoista siltä osin kuin kussakin lajikilpailussa tarkemmin mainitaan. Koiran tulee olla rekisteröity Suomeen ja sveitsinpaimenkoirarotuinen. Koiran omistajan tai ohjaajan tulee olla Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry:n jäsen.

 

Tulosten toimittaminen

Kilpailukausi on kalenterivuosi. Tulokset kerätään Kennelliiton Jalostustietojärjestelmästä ja Pelastuskoiraliitto ry:n tietojärjestelmästä tammikuun alkupuolella. Mikäli koiran tuloksia halutaan huomioitavan myös loppuvuoden kokeista tai kilpailuista, tulee koiranohjaajan toimittaa seuraavan vuoden loppiaiseen 6.1. mennessä tai muuhun tarkennettuun päivään mennessä kunkin lajin koulutusvastaavalle tai muulle nimetylle henkilölle tiedot niistä tuloksista, jotka eivät vielä näy Jalostustietojärjestelmässä tai Pelastuskoiraliitto ry:n tietojärjestelmässä. Mikäli ohjaaja haluaa varmistaa, että laskelmaan tulevat myös em. tietojärjestelmistä ei niin selvästi ilmenevät tiedot, kuten piirimestaruuskilpailuihin tai MM-kokeisiin osallistumiset, kannattaa pisteidenlaskijalle ilmoittaa myös nämä.

Koulutusvastaavien yhteystiedot löytyvät Sennenkoira-lehdestä sekä yhdistyksen Internet-sivuilta www.sennenkoirat.net

Tulokset julkaistaan yhdistyksen internetsivuilla seuraavan vuoden tammikuun 31. päivään mennessä, Sennenkoira-lehdessä ja kilpailujen kolme parasta palkitaan seuraavan vuoden keväällä vuosikokouksessa.

 

Näiden sääntöjen muuttaminen

Koulutusvastaava tai yhdistyksen muu jäsen voi laatia ehdotuksen näiden sääntöjen tai niiden jonkin osan muuttamisesta Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry:lle. Sääntöehdotus tulee toimittaa koulutusvastaaville ja kaikkien toiminnassa olevien alajaostojen puheenjohtajille lausuntoa varten. Alajaostojen puheenjohtajat edustavat harrastajakenttää ja heidän tulee kuulla tarpeeksi katsomallaan laajuudella oman alueensa ko. lajin harrastajia. Lisäksi sääntöehdotus tulee laittaa esille yhdistyksen nettisivuille. Sääntöehdotus ja siihen saadut lausunnot tulee toimittaa yhdistyksen johtokunnalle. Johtokunta hyväksyy tai hylkää kokouksessaan saadun ehdotuksen ottaen huomioon annetut lausunnot. Mikäli annettujen lausuntojen pohjalta sääntömuutosehdotusta muokataan olennaisesti, tulee suorittaa kuuleminen uudestaan, edellä kuvattua tapaa noudattaen.

Sääntöjä voidaan muokata tulemaan voimaan kyseisen kalenterivuoden alusta alkaen mikäli johtokunta hyväksyy säännöt ennen kuin yli puolet kyseisestä kalenterivuodesta on kulunut. Pistelaskusääntöjä voidaan muuttaa kesken vuotta pakottavista syistä, kuten esimerkiksi kyseisen lajin sääntöjen muuttuessa kesken kalenterivuotta.

 

Vuoden Agilitykoirakilpailu

Kultakin kilpailuun osallistuvalta koiralta huomioidaan kalenterivuodelta viiden korkeimman pistemäärän antava tulos. Kilpailuluokkien vaativuutta skaalataan seuraavilla pistelisäyksillä:

Tulos

1-Luokka

2-Luokka

3-Luokka

0

8

9

10

0,01 - 5

6

7

8

05,01 - 15

4

5

6

15,01 - 25

2

3

4

 

Sijoitukset

 

1.sija

3 pist

2.sija

2 pist

3.sija

1 pist

 

Top kolmoseen sijoittumisesta omassa luokassaan eri arvokilpailuissa koirakko saa ao. taulukon mukaiset sijapisteet:

Arvokilpailu

Sija 3

Sija 2

Sija 1

Piirimestaruuskilpailu

2

4

6

Sennenmestaruuskilpailu

4

6

8

SM-kilpailu

10

20

30

Pohjoismaiden mestaruuskilpailu / MM-kilpailu

20

40

60

 

Koirakko saa lisäksi 10 pistettä saavuttaessaan osallistumisoikeuden yksilö SM-kilpailuihin tai kansainvälisiin arvokilpailuihin. Jos koira saavutti osallistumisoikeuden SM-kilpailuihin, tulee tästä ilmoittaa pisteidenlaskijalle, jotta lisäpisteiden saanti varmistuu.

Tasatuloksen sattuessa ratkaisee 0-tulosten määrä luokasta riippumatta. Jos tilanne on tämänkin jälkeen tasan, sijoitus jaetaan.

 

Luokkanousuihin oikeuttavasta tuloksesta ei saa lisäpisteitä. Agilityvalioarvon saavuttamisesta ei saa lisäpisteitä.

 

Vuoden koiratanssikoirakilpailu

Pistelaskussa hyväksytään kalenterivuodelta kolmen parhaan kilpailun yhteenlaskettu tulos. Pisteet voi olla saavutettu mistä tahansa luokasta ja kummasta tahansa lajista tai molemmista (HTM / Heelwork to Music ja Seuraaminen musiikin tahdissa / FS / Freestyle / Vapaatanssi). Kilpailuluokkien vaativuutta skaalataan seuraavilla pistelisäyksillä:

 

Luokka

Pistemäärä

ALO

Tuloksen pistemäärä

AVO

Tuloksen pistemäärä x 1,1

VOI

Tuloksen pistemäärä x 1,2

 

KUMA:sta (kunniamaininta) ja SERT:stä (serti) saa 5 lisäpistettä. Lisäksi lasketaan myös mahdolliset luokkasijoituspisteet ja arvokilpailujen sijoituspisteet yksilökilpailusta seuraavasti:

Tulos / Sijoitus

Lisäpisteet

Tulos Erinomainen

4

Tulos Erittäin hyvä

3

Tulos Hyvä

2

 

Arvokilpailu

Sija 3

Sija 2

Sija 1

Piirimestaruuskoe

1

2

3

SM-koe

3

4

5

Pohjoismaiden mestaruuskoe / MM-koe

6

8

10

 

Kaikki mahdolliset lisäpisteet lasketaan ilman kertoimia. Koiratanssivalion saavuttamisesta ei saa lisäpisteitä.

Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa samat pisteet, niin kyseinen sijoitus jaetaan.

Esimerkki. Koirakko saa VOI-luokassa 30 pistettä, saa sertin ja sijoittuu SM-kokeessa toiseksi. Vuoden Koiratanssikoirakilpailussa koirakko saa ko. kilpailusta 30 x 1,2 + 4 + 8 + 5 = 53 pistettä.

 

Vuoden NoseWork-koirakilpailu

Pistelaskussa hyväksytään kalenterivuodelta kolmen parhaan kokeen yhteenlasketut pisteet. Kilpailussa ei eritellä, onko kokeena kaikkien etsintämuotojen koe (KEK) ja yksittäisten etsintöjen koe (YEK). Pistelaskussa käytetään hyväksytyn tuloksen pisteitä (88-100 p). Koeluokkien vaativuutta skaalataan seuraavilla pistelisäyksillä:

Luokka

Pistemäärä

Luokka -1

Tuloksen pistemäärä

Luokka -2

Tuloksen pistemäärä + 5

Luokka -3

Tuloksen pistemäärä + 10

 

Luokkanousuihin oikeuttavasta tuloksesta ei saa lisäpisteitä. NoseWork-valioarvon saavuttamisesta ei saa lisäpisteitä. Hyväksytyn tuloksen saavuttamisesta arvokilpailussa saa taulukon mukaiset osallistumispisteet. Top kolmoseen sijoittumisesta omassa luokassaan astuvat voimaan taulukon mukaiset isommat sijapisteet.

Arvokilpailu

Osallistuminen

Sija 3

Sija 2

Sija 1

Piirimestaruuskoe

3

5

8

10

Sennenmestaruuskoe

5

8

10

12

SM-koe

8

10

12

15

 

Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa samat pisteet, niin kyseinen sijoitus jaetaan.

Esimerkki. Koirakko saa kolmosluokassa 90 pistettä ja sijoittuu SM-kokeessa toiseksi. Vuoden NoseWork-koirakilpailussa koirakko saa ko. kokeesta 90 + 10 + 12 = 112 pistettä.

 

Vuoden Palveluskoirakilpailu

Pistelaskussa hyväksytään kalenterivuodelta viiden parhaan kokeen yhteenlasketut pisteet. Pisteisiin huomioidaan vain vähintään kolmostulokset. IFH ja IGP-FH huomioidaan hyväksytyt tulokset. Pelkällä hyväksytyllä BH-tuloksella tai kokeeseen/ kilpailuun osallistumisella palkintoa ei voi voittaa.  Kilpailuluokkien vaativuutta skaalataan seuraavilla pistelisäyksillä:

 

Jälki-, haku-, etsintä-, viesti- ja suojelukokeet

ALO

AVO

VOI

1-tulos

12

15

20

2-tulos

10

12

17

3-tulos

8

10

14

 

Erikoisjälkikoe, IFH, IGP-FH

IFH1

IFH2, IGP-FH/jälki

Hyväksytty tulos

12

20

 

Hyväksytysti suoritetusta Käyttäytymiskokeesta (BH) saa kaksi pistettä.

Luokkanousuihin oikeuttavasta koulutustunnuksesta ei saa lisäpisteitä. Käyttövalioarvon saavuttamisesta ei saa lisäpisteitä. Arvokisoissa suoritetuista tuloksista saa lisäpisteitä ao. taulukon mukaan. Hyväksytyn tuloksen saavuttamisesta arvokilpailussa saa taulukon mukaiset osallistumispisteet. Top kolmoseen sijoittumisesta omassa luokassaan astuvat voimaan taulukon mukaiset isommat sijapisteet.

 

Arvokilpailu

Osallistuminen

Sija 3

Sija 2

Sija 1

Piirimestaruuskoe

2

4

6

8

SM-koe

5

7

10

15

Pohjoismaiden mestaruuskoe / MM-koe

10

15

20

25

 

Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa samat pisteet, niin kyseinen sijoitus jaetaan.

Esimerkki. Koirakko saa hakukokeen VOI-luokassa ykköstuloksen ja sijoittuu SM-kokeessa toiseksi. Vuoden Palveluskoirakilpailussa koirakko saa ko. kokeesta 20 + 10 = 30 pistettä.

 

Vuoden Pelastuskoirakilpailu

Pistelaskussa hyväksytään kalenterivuodelta viiden parhaan kokeen yhteenlasketut pisteet. Pisteisiin huomioidaan vain hyväksytyt tulokset.

 

Soveltuvuuskoe, IPO-R V-tason koe                              6 p

Peruskoe, IPO-R A-tason koe                                         8 p

Loppukoe, IPO-R B-tason koe                                      12 p

Taidontarkastuskoe,

kun se tehdään loppukokeen tyylisesti                           12 p

Taidontarkastuskoe,

kun se tehdään peruskokeen tyylisesti                           8 p

Tunnistusetsintänäyttö                                                 12 p

PEKO-T                                                                          20 p

VIRTA                                                                           26 p

 

Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa samat pisteet, niin kyseinen sijoitus jaetaan.

 

Vuoden Rally-tokokoirakilpailu

Pistelaskussa hyväksytään kalenterivuodelta viiden parhaan kilpailun yhteenlaskettu tulos. Pistelaskussa käytetään hyväksytyn tuloksen pisteitä (70-100 p). Kilpailuluokkien vaativuutta skaalataan seuraavilla pistelisäyksillä:

Luokka

Pistemäärä

ALO

Tuloksen pistemäärä

AVO

Tuloksen pistemäärä + 10 p

VOI

Tuloksen pistemäärä + 18 p

MES

Tuloksen pistemäärä + 25 p

 

Luokkanousuihin oikeuttavasta koulutustunnuksesta RTK1-4 ei saa lisäpisteitä. Rally-tokovalioarvon saavuttamisesta ei saa lisäpisteitä. Arvokisoissa suoritetuista tuloksista saa lisäpisteitä ao. taulukon mukaan. Hyväksytyn tuloksen saavuttamisesta arvokilpailussa saa taulukon mukaiset osallistumispisteet. Top kolmoseen sijoittumisesta omassa luokassaan astuvat voimaan taulukon mukaiset isommat sijapisteet.

Arvokilpailu

Osallistuminen

Sija 3

Sija 2

Sija 1

Piirimestaruuskoe

3

5

8

10

Sennenmestaruuskoe

5

8

10

12

SM-koe

8

10

12

15

Pohjoismaiden mestaruuskoe / MM-koe

15

20

25

30

 

Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa samat pisteet, niin kyseinen sijoitus jaetaan.

Esimerkki. Koirakko saa MES-luokassa 98 pistettä ja sijoittuu SM-kokeessa toiseksi. Vuoden Rally-tokokoirakilpailussa koirakko saa ko. kilpailusta 98 + 25 +12 = 135 pistettä.

 

Vuoden Tokokoirakilpailu / Goldwäscher

Tottelevaisuuskokeiden Goldwäscher -kiertopalkinto sveitsinpaimenkoirille on perustettu 1984. Palkinnon ovat lahjoittaneet Irmeli ja Aapo Kinnunen, Rovaniemeltä (kennel Goldwäscher) ja sen on valmistanut hopeaseppä Kai Johansson. Kiertopalkinnon tarkoituksena on kannustaa sennenkoirien omistajia kouluttamaan koiriaan. Pistelaskennassa on haluttu antaa sekä vasta-alkajalle että pidempään kilpailleille yhtäläiset mahdollisuudet tavoitella palkintoa, tarkoituksena siis kannustaa aloittelijoita väheksymättä ylempiä luokkia.

Pistelaskussa huomioidaan vain ykköstulokset. Jokaiselle koirakolle huomioidaan yhteensä viiden kokeen tulos. Koirakon yhteistulokseen lasketaan mukaan parhaat mahdolliset pisteet. Kilpailuluokkien vaativuutta ja maksimipistemäärien eroja skaalataan seuraavilla pistelisäyksillä:

 

Luokka

Pistemäärä

ALO

Ykköstuloksen pistemäärä + 100 p

AVO

Ykköstuloksen pistemäärä

VOI

Ykköstuloksen pistemäärä + 10 p

EVL

Ykköstuloksen pistemäärä + 20 p

 

Luokkanousuihin oikeuttavasta koulutustunnuksesta TK1-4 ei saa lisäpisteitä. Tokovalioarvon saavuttamisesta ei saa lisäpisteitä. Arvokisoissa suoritetuista tuloksista saa lisäpisteitä ao. taulukon mukaan. Ykköstuloksen saavuttamisesta arvokilpailussa saa taulukon mukaiset osallistumispisteet. Top kolmoseen sijoittumisesta omassa luokassaan astuvat voimaan taulukon mukaiset isommat sijapisteet.

 

Arvokilpailu

Osallistuminen

Sija 3

Sija 2

Sija 1

Piirimestaruuskoe

5

10

20

30

Sennenmestaruuskoe

8

15

25

35

SM-koe

10

25

35

45

Pohjoismaiden mestaruuskoe / MM-koe

20

50

70

90

 

Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa samat pisteet, niin kyseinen sijoitus jaetaan.

Esimerkki. Koirakko saa EVL-luokassa 300 pistettä ja sijoittuu SM-kokeessa toiseksi. Vuoden Tokokoirakilpailussa koirakko saa ko. kokeesta 300 + 20 +20 =340 pistettä.

 

Vuoden Vesipelastuskoirakilpailu

Pistelaskussa hyväksytään kalenterivuodelta viiden parhaan kokeen yhteenlasketut pisteet. Pisteisiin huomioidaan vain hyväksytyt tulokset.

 

Tulos

ALO

AVO

VOI

1-tulos

12

15

20

2-tulos

10

12

17

3-tulos

8

10

14

 

Hyväksytystä soveltuvuuskokeesta saa kahdeksan pistettä.

Luokkanousuihin oikeuttavasta koulutustunnuksesta ei saa lisäpisteitä. Vesipelastusvalioarvon saavuttamisesta ei saa lisäpisteitä. Arvokisoissa suoritetuista tuloksista saa lisäpisteitä ao. taulukon mukaan.

Arvokilpailu

3-tulos

2-tulos

1-tulos

Piirimestaruuskoe

2

3

4

SM-koe

5

7

10

 

Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa samat pisteet, niin kyseinen sijoitus jaetaan.

Esimerkki. Koirakko saa VOI-luokassa SM-kokeessa ykköstuloksen. Vuoden Vesipelastuskoirakilpailussa koirakko saa ko. kokeesta 20 + 10 = 30 pistettä.