Etusivu » Yhdistys » Terveysrahasto » Korvaukset

Korvauksen hakeminen

Sennenkoirien terveysrahastosta voi niin kasvattaja kuin yksityinen koiranomistajakin hakea apurahaa paitsi kokonaisen koiran kuolinsyytutkimuksen kuluihin, myös vaikkapa syöpäepäilyn takia otetun koepalan tai ohutneulanäytteen tutkimuskuluihin. Koira voi siis myös olla edelleen elossa. Rahaston nimen mukaisesti apurahoja myönnetään kaikille neljälle sveitsinpaimenkoirarodulle.

Huom! Täytä korvausanomus vasta, kun olet saanut sekä patplogin lausunnon, että olet maksanut parologin kulut. Jotta korvausanomus käsitellään, tulee myös Kuolinsyylomake olla täytettynä.

» HAKEMUSKAAVAKE 

Kuolinsyy-sivulta löydät linkin liitteeksi lähetettävään kuolinsyy- tai elinikä-kaavakkeeseen (Huom! Sama lomake kaikilla roduilla).

 


Kaikkien sennenkoirien täydelliset ruumiinavaukset korvataan kokonaan. Korvaus koskee nyt myös kudosnäytteiden patologian tutkimuskulua!

Kesäkuusta 2009 lähtien kaikkien sennenkoirien ruumiinavauskulut on maksettu kokonaan: puoliksi terveysrahaston ja puoliksi pääyhdistyksen varoista. Korvauksen edellytys on täydellinen patologinen ruumiinavaus. Eläinlääkärin vastaanotoilla tehtyjä osittaisia ruumiinavauksia ei sellaisenaan korvata. Jos tällaisessa avauksessa tai elossa olevasta sennenkoirasta otetaan elin- ja /tai kudosnäytteitä tutkittavaksi patologiaan erikoistuneessa laboratoriossa, patologisen tutkimuksen terveysrahasto ja pääyhdistys korvaavat yhdessä kokonaan.  Apuraha-anomukset käsitellään neljä kertaa vuodessa.

Apurahan anominen kuolinsyy- ja kudosnäytetutkimuksiin:

  1. Toimita koira ruumiinavaukseen Ruokavirastoon (ent.Evira) tai Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen patologian laitokselle. Elin- ja kudosnäytteet toimitetaan patologiaan erikoistuneeseen laboratorioon (esim. Ruokavirasto, Patovet Ay, vastaavat ulkomaiset laitokset)
  2. Kun saat patologin lausunnon, niin odota myös patologin lasku ennen korvausanomuksen täyttämistä
  3. Täytä kuolinsyykaavake [avaa kaavake] ja lähetä dokumentit sähköisesti. Myös elossa olevan koiran tiedot luovutetaan julkiseksi ja kaavake tulee täyttää.
  4. Täytä hakemuskaavake huolellisesti (avaa kaavake)
  5. Liitä mukaan tarvittavat liitteet

HUOM (08/20): Matkahuolto on rajoittanut 05/20 kuljetettavien pakettien painin 35kg. Ruokaviraston on tehnyt sopimuksen TavaraTaxin kanssa: uutinen ja ohje

Anomuksessa tulisi olla:

  • hakemuskaavake
  • lasku Ruokavirastolta, YESiltä tai eläinlääkäriltä, jossa eroteltuna patologisen tutkimuksen osuus
  • kuitti maksusta
  • ruumiinavaustulos tai patologin lausunto pitää olla lähetetty etukäteen sähköisenä

Liitä apuraha-anomukseen maksetusta laskusta alkuperäinen kuitti! . Verkkopankista tulostettu kuitti käy, kun siinä näkyy maksun kirjauspäivä ja arkistointitunnus.

terveysrahasto-logo