Etusivu » Yhdistys » Terveysrahasto » Korvaukset

Korvauksen hakeminen

Sennenkoirien terveysrahastosta voi niin kasvattaja kuin yksityinen koiranomistajakin hakea apurahaa paitsi kokonaisen koiran kuolinsyytutkimuksen kuluihin, myös vaikkapa syöpäepäilyn takia otetun koepalan tai ohutneulanäytteen tutkimuskuluihin. Koira voi siis myös olla edelleen elossa. Rahaston nimen mukaisesti apurahoja myönnetään kaikille neljälle sveitsinpaimenkoirarodulle. Vuoden 2023 kevätkokouksessa päätettiin lisätä sääntöihin 350e maksimikorvauskatto, josta on mahdollista joustaa hyvin perusteltujen hakemusten perusteella.

Lähetä terveysrahaston sähköpostiin kuolleesta koirasta avausraportti, Ruokaviraston lasku ja maksukuitti tai yliopistollisen eläinsairaalan avausraportti sekä kuitti maksusta. Elossa olevan koiran koepalan tai ohutneulanäytteen patologisesta tutkimisesta lähetetään eläinlääkäri kuitti, jossa tulee olla eriteltynä patologian kustannukset sekä patologian lausunto tutkituista koepalasta tai ohutneulanäytteestä. Sähköpostissa tulee olla apuraha-anomuksen täyttäjän tiedot, sekä koiran virallinen nimi.

Muista ilmoittaa, saatko vakuutusyhtiöstä korvauksia koiran eläinlääkärikustannuksista, eli yleensä koepalojen tutkimuksista. Ilmoita tällöin vakuutuksen ehdot sähköpostilla esim. omavastuu 60e + 25% yli menevistä kustannuksista.

Kun olet saanut patologin lausunnaon maksanut patologin kulut lähetä liitteet sähköpostitse

Täytä sekä kuolleesta että elossa olevasta koirasta, josta haet terveysrahaston korvauksia julkinen kuolinsyylomake. Lomakkeissa on valinta, haetko korvausta elossa olevalle koiralle vai koiran ruumiinavauksen kustannuksista.

Huom! Täytä apuraha-anomus vasta, kun olet saanut sekä patologin lausunnon, että olet maksanut patologin kulut. Jotta apuraha-anomus käsitellään, tulee myös Kuolinsyylomake olla täytettynä, sekä kaikki tarvittavat liitteet toimitettuna Terveysrahaston sähköpostiin.

» APURAHA-ANOMUSKAAVAKE 

» KUOLINSYYLOMAKE (samalla lomakkeella kerätään tietoja myös elossa olevan koiran patologin lausunnosta)

Jokaisella rodulla on julkinen kuolinsyytilasto, joka löytyy jokaisen rodun Terveys-osion alta (Huom! Sama lomake kaikilla roduilla).

 


Kaikkien sennenkoirien täydelliset ruumiinavaukset korvataan kokonaan. Korvaus koskee nyt myös kudosnäytteiden patologian tutkimuskulua!

Kesäkuusta 2009 lähtien kaikkien sennenkoirien ruumiinavauskulut on maksettu kokonaan: puoliksi terveysrahaston ja puoliksi pääyhdistyksen varoista. Korvauksen edellytys on täydellinen patologinen ruumiinavaus. Eläinlääkärin vastaanotoilla tehtyjä osittaisia ruumiinavauksia ei sellaisenaan korvata. Jos tällaisessa avauksessa tai elossa olevasta sennenkoirasta otetaan elin- ja /tai kudosnäytteitä tutkittavaksi patologiaan erikoistuneessa laboratoriossa, korvaavat terveysrahasto ja pääyhdistys yhdessä patologisen tutkimuksen kokonaan. Apuraha-anomukset käsitellään neljä kertaa vuodessa.

Apurahan anominen kuolinsyy- ja kudosnäytetutkimuksiin:

 1. Toimita koira ruumiinavaukseen Ruokavirastoon (ent.Evira) tai Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen patologian laitokselle. Elin- ja kudosnäytteet toimitetaan patologiaan erikoistuneeseen laboratorioon (esim. Ruokavirasto, Patovet Ay, vastaavat ulkomaiset laitokset)
 2. Kun saat patologin lausunnon, niin odota patologin lasku ennen korvausanomuksen täyttämistä
 3. Täytä kuolinsyykaavake [avaa kaavake] ja lähetä dokumentit sähköisesti.  Myös elossa olevan koiran tiedot luovutetaan julkiseksi ja kaavake tulee täyttää.
 4. Täytä apuraha-anomuskaavake huolellisesti (avaa kaavake)
 5. Liitä mukaan tarvittavat liitteet
 6. Hakemus on tehtävä viimeistään vuoden kuluttua apurahan kohteena olevan laskun päiväyksestä. 

HUOM (08/20): Matkahuolto on rajoittanut 05/20 kuljetettavien pakettien painin 35kg. Ruokaviraston on tehnyt sopimuksen TavaraTaxin kanssa: uutinen ja ohje

Jotta apuraha-anomus käsitellään, tulee olla:

 • sähköinen apuraha-anomuskaavake täytettynä
 • sähköinen kuolinsyykaavake täytettynä
 • sähköpostin liitteenä lasku Ruokavirastolta, YESiltä tai eläinlääkäriltä, jossa on eroteltuna patologisen tutkimuksen osuus
 • sähköpostin liitteenä kuitti maksusta
 • sähköpostin liitteenä ruumiinavaustulos tai patologin lausunto pitää olla lähetettynä terveysrahaston sähköpostiin
 • sähköpostissa, jossa liitteet lähetetään koiran virallinen nimi, sekä apuraha-anomuksen täyttäjän tiedot
 • Sähköposti lähetetään  sähköpostiin

Liitä apuraha-anomukseen maksetusta laskusta alkuperäinen kuitti! . Verkkopankista tulostettu kuitti käy, kun siinä näkyy maksun kirjauspäivä ja arkistointitunnus.

HUOM! Nimeä liitteet koiran virallisella nimellä ja rekisterinumerolla:

Rekku_Rekkunen_FI1234/00_Lasku

Rekku_Rekkunen_FI1234/00_Kuitti

Rekku_Rekkunen_FI1234/00_lausunto

 

 

 

 

terveysrahasto-logo