Etusivu » Yhdistys » Terveysrahasto » Korvaukset

Korvauksen hakeminen

Sennenkoirien terveysrahastosta voi niin kasvattaja kuin yksityinen koiranomistajakin hakea apurahaa paitsi kokonaisen koiran kuolinsyytutkimuksen kuluihin, myös vaikkapa syöpäepäilyn takia otetun koepalan tai ohutneulanäytteen tutkimuskuluihin. Koira voi siis myös olla edelleen elossa. Rahaston nimen mukaisesti apurahoja myönnetään kaikille neljälle sveitsinpaimenkoirarodulle.

Huom! Kuolinsyykaavakkeet ja ruumiinavauspöytäkirjat lähetetään etukäteen sähkösesti kuolinsyykaavakkeen ohjeiden mukaan.

» HAKEMUSKAAVAKE (tulostettava pdf)

» HAKEMUSKAAVAKE (sähköinen versio)

Kuolinsyy-sivulta löydät linkin liitteeksi lähetettävään kuolinsyy- tai elinikä-kaavakkeeseen (Huom! Sama lomake kaikilla roduilla).

 


Kaikkien sennenkoirien täydelliset ruumiinavaukset korvataan kokonaan. Korvaus koskee nyt myös kudosnäytteiden tutkimuskulua!

Kesäkuusta 2009 lähtien kaikkien sennenkoirien ruumiinavauskulut on maksettu kokonaan: puoliksi terveysrahaston ja puoliksi pääyhdistyksen varoista. Korvauksen edellytys on täydellinen patologinen ruumiinavaus. Eläinlääkärin vastaanotoilla tehtyjä osittaisia ruumiinavauksia ei sellaisenaan korvata. Jos tällaisessa avauksessa tai elossa olevasta sennenkoirasta otetaan elin- ja /tai kudosnäytteitä tutkittavaksi patologiaan erikoistuneessa laboratoriossa, patologisen tutkimuksen terveysrahasto ja pääyhdistys korvaavat yhdessä kokonaan.  Apuraha-anomukset käsitellään neljä kertaa vuodessa.

Apurahan anominen kuolinsyy- ja kudosnäytetutkimuksiin:

  1. Toimita koira ruumiinavaukseen Ruokavirastoon (ent.Evira) tai Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen patologian laitokselle. Elin- ja kudosnäytteet toimitetaan patologiaan erikoistuneeseen laboratorioon (esim. Ruokavirasto, Patovet Ay, vastaavat ulkomaiset laitokset)
  2. Täytä kuolinsyykaavake ja lähetä dokumentit sähköisesti. Myös elossa olevan koiran tiedot luovutetaan julkiseksi, kuolinsyykaavaketta voi käyttää ilmoittaen koiran olevan elossa.
  3. Täytä hakemuskaavake [PDF]
  4. Toimita apuraha-anomus kirjallisesti terveysrahastolle.

 

Anomuksessa tulisi olla:

  • hakemuskaavake
  • lasku Ruokavirastolta, YESiltä tai eläinlääkäriltä, jossa eroteltuna patologisen tutkimuksen osuus
  • kuitti maksusta
  • ruumiinavaustulos tai patologin lausunto pitää olla lähetetty etukäteen sähköisenä

Liitä apuraha-anomukseen maksetusta laskusta alkuperäinen kuitti! . Verkkopankista tulostettu kuitti käy, kun siinä näkyy maksun kirjauspäivä ja arkistointitunnus.

terveysrahasto-logo