Etusivu » Yhdistys » Terveysrahasto » Säännöt

Terveysrahaston säännöt

 1. Rahaston tarkoituksena on suomalaisten sveitsinpaimenkoirien terveyden ja pitkäikäisyyden edistäminen kehittämällä ja tukemalla sveitsinpaimenkoirilla esiintyvien  sairauksien  tutkimusta,  sairauksien  ennaltaehkäisemistä  ja vähentämistä. 
 2. Johtokunta nimeää kolmeen ensimmäiseen apurahatoimikuntaan kerrallaan kahdeksi vuodeksi kolme jäsentä, joista yksi on jalostustoimikunnan jäsen, yksi sveitsinpaimenkoirakasvattaja ja yksi henkilö 40-vuotisjuhlakirjan alkuperäisestä toimikunnasta. Rahaston jatkaessa toimintaansa kolmen kauden jälkeen johtokunta nimeää apurahatoimikuntaan yhden jalostustoimikunnan jäsenen ja kaksi sveitsinpaimenkoirakasvattajajäsentä. 
 3. Apurahoja myönnetään 
  a. ulkopuolisten asiantuntijoiden ja luennoitsijoiden palkkioihin 
  b. kuolinsyytutkimuksiin 
  c. syöpä- ja muiden sairauksien selvitystyön tukemiseen ja kartoittamiseen sekä 
  d. muuhun perusteltuun sveitsinpaimenkoirien terveyttä edistävään tarkoitukseen.
 4. Rahasto tukee vuonna 1995 aloitettua sveitsinpaimenkoirien kuolinsyykartoitusta maksamalla puolet  koiran patologisesta tutkimuksesta.  Tuen maksamisen edellytyksenä on, että tutkimuslausunto toimitetaan kuolinsyykartoitukseen.
 5. Apurahoja ja tukea koiran patologiseen tutkimukseen myönnetään hakemuksesta. Apurahojen lukumäärää ja jaettavaa summaa ei ole määritelty. Hakemuksesta tulee ilmetä anotun summan suuruus ja käyttötarkoitus.
 6. Pitkäikäisyyden edistämiseksi rahasto myöntää hakemuksesta kunniamainintoja kasvattajille,  joiden kasvattamassa pentueessa on vähintään neljä koiraa saavuttanut  yhdeksän vuoden iän.  Kunniamainintoja myönnetään myös takautuvasti. 
 7. Hakemukset osoitetaan Suomen Sveitsinpaimenkoirat – Finlands Sennenhundar ry:n apurahatoimikunnalle. 
 8. Rahasto perustetaan kuudeksi (6) vuodeksi, jona aikana se voi jakaa pääomansa kokonaan. Tämän jälkeen toimintaa voidaan jatkaa yhdistyksen johtokunnan päätöksellä, mikäli rahastossa on edelleen jaettavia varoja tai rahastoon on saatu ja saadaan edelleen kerättyä pääomaa lahjoitusten ja muiden toimenpiteiden kautta. 
  Toiminnan päättyessä koko rahaston pääoma on käytettävä rahaston sääntöjen edellyttämiin tarkoituksiin.
 9. Rahaston toiminnan tukemiseksi toivotaan lahjoittajien kartuttavan rahaston varoja sopiviksi katsomillaan summilla.

terveysrahasto-logo